Kontakt

V prípade záujmu o rozhovor ma môžete kontaktovať na mojej e-mail adrese: miro.kostelnik@gmail.com

alebo na telefónnom čísle 0905 509 336.