O Plutovi a iných astrologických súvislostiach súčasnosti ( + audio)

O Plutovi a iných astrologických súvislostiach súčasnosti ( + audio)

O Plutovi I. – miro kostelnik
O Plutovi II. – miro kostelnik
O Plutovi III. – miro kostelnik
O Plutovi IV. – miro kostelnik

V texte s názvom Nihil sub Sole Novum som opísal mnohé okolnosti a udalosti, ktoré z môjho uhla pohľadu na predošlé roky súvisia s aspektmi a dôležitými bodmi horoskopov novembrového prevratu 1989 a vzniku SR v roku 1993. Aj v denných horoskopoch, uverejňovaných v ostatných dvoch desiatkach rokov, som sa mnohým udalostiam venoval v ich postupnosti a v rozsiahlom texte s názvom Cesta som im venoval takisto pomerne dostatok pozornosti. Takže toto pojednanie o Plutovi len nadväzuje na spomenuté textové príspevky, predovšetkým ale na text z roku 2011, v ktorom som písal podrobnejšie o tranzitoch Pluta Kozorožcom v minulosti. Možno budem opakovať niektoré viackrát spomínané skutočnosti, ale nakoľko sa vyskytovali v mojich textoch, nikto ma nebude môcť obviniť z plagiátorstva.

V tohtoročných marcových denných horoskopoch som spomenul jednu dôležitú astrologickú skutočnosť. Je ňou vstup Pluta do Vodnára situovaný do poludňajších hodín stredy po jarnej rovnodennosti, 23.marca 2023. Nakoľko naša a ani viaceré predošlé generácie nemohli z dôvodu dlhodobej revolúcie „vládcu podsvetia“ takýto vstup zažiť, je pomerne zložité porovnávať, aké by mohol mať tranzit týmto vzdušným znamením spojitosti a dosahy na spoločnosť teraz. Predošlý vstup planéty do tohto energetického poľa je totiž datovaný rokom 1777, kedy tam vkročil začiatkom apríla. Vo Vodnárovi v tom roku pobudol relatívne krátko, lebo sa koncom mája v retrográdnom pohybe vrátil do Kozorožca. No už na konci januára nasledujúceho roku prešiel opäť do Vodnára a pobudol v ňom úspešne až do poslednej tretiny augusta, kedy sa opäť, tentoraz už len nakrátko, vrátil do Kozorožca. Na začiatku decembra 1778 vstúpil do Vodnára tretíkrát na dvadsať rokov. Rybami potom následne tranzitoval od konca decembra 1798.

Počas 246 rokov (toľko trvá revolúcia Pluta), ktoré potom nasledovali, sa vystriedalo niekoľko generácií, aby sa už na autentické dianie poslednej tretiny osemnásteho storočia dávno zabudlo. Ostáva iba veriť záznamom letopiscov, kronikárov a historikov, že sa veci udiali nimi popisovaným spôsobom (pritom musíme brať do úvahy, že históriu píšu víťazi, no a tí sú občas viťúzmi, vyzdvihujúcimi svoje potreby a zásluhy nad ostatné!). Predtým prešiel Pluto Vodnárom pred päťsto rokmi, počas obdobia, ktoré nazývame vrcholná renesancia a viažeme ho na čas humanizmu (aj keď bolo počas rokov 1532 až 1553, keď sa Pluto vnoril do vôd znamenia Ryby (ale i predtým a potom), popáchaných množstvo nehumánnych zločinov, napríklad na hraniciach horeli stovky, tisícky inkvizíciou odsúdených „hriešnikov“, dobyvatelia Nového sveta páchali genocídu miestneho obyvateľstva, prebiehali vojny na viacerých frontoch v Európe,…). Uzavreli sa však aj mnohé mierové zmluvy – napríklad crépskym mierom bola ukončená štvrtá a posledná vojna o Itáliu, Augsburským interim (poučením o veciach viery) dochádza k vyrovnaniu medzi katolicizmom a protestantizmom, Ruské vojská obsadili Kazaň – hlavné mesto volžských Tatárov – odrazový mostík ďalšieho postupu na Sibír, kazanský chanát zanikol a stredné Povolžie bolo pripojené k Rusku. Zaznamenané udalosti spomínaných rokov, ale aj tých, ktoré im predchádzali v skoro dvestopäťdesiatročnom cykle však naznačujú, že sa počas prechodu Pluta znamením zimného vzduchu udialo množstvo historických epizód, ktoré poznamenali osud ľudstva a posunuli ho, dá sa povedať, progresívnym smerom.

Obdobie tranzitu Pluta Kozorožcom, Vodnárom a Rybami na rozhraní stredoveku a novoveku sprevádzal aj rozbeh predpokladov pre vznik i neskorší úpadok moderných bankových domov na miestach prvých búrz v Antverpách, a neskôr v Amsterdame, v Londýne a ďalších mestách. Príčinami radikálnych zmien spoločnosti bola okrem iného morová nákaza (dnes poznaná v podobe AIDS, kovid), zato skutočne pandemická, ale aj takzvaná cenová revolúcia, ktorá prebehla najmä/nielen vďaka zámorským objavom, kolóniám, zlatu a striebru z Afriky a špekuláciám s týmito komoditami – klesá hodnota mincí z drahých kovov, výrazne stúpa inflácia, ktorá prináša pád viacerých bánk, ale zároveň vzrast iných (tak, ako to vidíme dnes).

Len pre zaujímavosť – prvý prechod Pluta Vodnárom po prelome letopočtov (v rokoch 62 – 85 n.l.) je poznamenaný krutovládou cisára Neróna, veľkým požiarom Ríma, popravami apoštolov Petra a Pavla, cisárskymi prevratmi v Rímskej ríši, vznikom evanjelií, ktoré sa neskôr stali synoptickými, katastrofou Pompejí a Herculanea po výbuchu Vezuvu, ukončením výstavby Amfiteátra Flaviovcov – Kolosea s kapacitou 50000 divákov, …

***

Pluta však musíme z hľadiska našich moderných dejín spomenúť aj z iných dôvodov. Mnohí astrológovia datujú vznik samostatného Slovenska dátumom, kedy bol konštituovaný prvý Slovenský štát. Takže akoby sme mali dva dôležité medzníky, ktoré musíme brať do úvahy, ak chceme zisťovať, aké sú vplyvy tranzitov na radix „narodenia“ nášho štátu – marec 1939 a január 1993. Nemali by sme však zabúdať ani na dôležitý míľnik – vznik Česko-Slovenska s dátumom 28.10.1918, ktorý vytvoril predpoklady pre spomínané dva ďalšie.

Keď som minulý rok hodnotil ako dôležitý medzník pre spoločnosť, nakoľko bol spojený s tranzitom Saturna cez radixovú polohu horoskopu z roku 1993, kedy malo dôjsť k procesu vkročenia do „veku dospelosti“, bol som zvedavý, aké astrologické súvislosti s písanou históriou nájdem v kontexte horoskopu Slovenska z roku 1939. (Dnes ešte žijú poslední pamätníci, ktorí si spomínajú aj na mnohé iné epizódy, než sú len tie spomínané v oficiálnych zdrojoch!)

Slovenský štát Slovenská republika vznikol v historických súvislostiach, o ktorých teraz nechcem polemizovať, lebo to nie je účelom tohto textu, na poludnie 14. marca 1939 a pretrval relatívne krátke obdobie (do roku 1945), ale je dodnes chápaný ako reprezentatívny pre našu súčasnú existenciu. Od jeho vyhlásenia teda uplynulo prednedávnom 84 rokov. To je dôležitá časová perióda uzavretia cyklu Urána. V ľudskej populácii je vek osemdesiatich štyroch rokov časom postupného odchodu človeka z aktívneho života – hlavne u jedincov, využivších činorodo všetky potenciály, ktoré im žitie ponúklo. Mnohí však agilne a úspešne žijú aj v čase „nadstavby“ po ukončení uránskej revolúcie. (revolúcia – z lat. revolutio, revolucio – valenie späť, odvaľovanie, obracanie späť, otáčanie do pôvodnej polohy, návrat, násilný prevrat, odboj, revolúcia; revolo, lat. – letieť späť (viď revolver))

S väčšími mundánnymi celkami je to predsa len inak, ako s ľudským žitím, oni často netrpia krátkovekosťou jedinca, no veľakrát sa stretneme aj s takými štátnymi útvarmi – viď spomínaná Slovenská republika, ktorých vek nepresiahne „pubertu“ alebo „adolescenciu“ (o „vekových“ súvislostiach som bol písal v mojich spomínaných textoch).

(Niekoľko ďalších vysvetliviek k významu použitých slov: mundánny – mundus, lat. – svet, vesmír, obloha, zem, ľudstvo; vo význame čistý, vkusný, vyberaný, slušný, riadny, dostačujúci, týka sa úpravy odevu, toaletných potrieb, šperkov je zhodné s gréckym κοσμος, gr. kosmos – poriadok, slušnosť, slušný spôsob, zriadenie, ústava, okrasa, výzdoba, nádherná vec, skvost, česť, sláva, usporiadanie pôvodného chaosu, vesmír, svet, stvorenstvo, ľudstvo, hviezdnaté nebo, nebeská klenba. Na počiatku bol chaos, (ktorý, zdá sa, opäť do nášho života istým spôsobom vstupuje) – χαος, gr. – chaos, zmes, neporiadok, vzdušný priestor, vzduch, povetrie, prázdny priestor, nekonečnosť, nekonečná priepasť, temnota zívajúca prázdnotou – to všetko má v sebe potenciál vzniku nového vo vodnárskej epoche.

Teraz trochu mytológie: Chaos podľa Hesioda bol prapočiatkom a prameňom všetkého na svete, z neho povstala najskôr večná tma Erebos a temná noc Nyx, Erebos a Nyx zrodili večné svetlo Aithér a svetlý deň Hémerá. Potom sa zrodila Gaia, Tartaros a všetko oživujúca láska Erós, … )

Urán, Neptún, Pluto v horoskope z roku 1939

Vráťme sa však k téme textu. Osemdesiaty štvrtý rok veku má prelomový charakter, Urán po ňom zopakuje predošlý cyklus ale na kvalitatívne vyššej úrovni (dostáva sa, podľa slovníka „hráčov“, do vyššieho „levelu“; a opäť pre zaujímavosť – prvá počítačová hra OXO je už v penzijnom veku, má 64 rokov, uvidíme, čo sa ešte udeje v nasledujúcich dvadsiatich rokoch, nakoľko vraj záujem o počítačové hry z roka na rok chradne).

Takže tranzitujúci Urán sa v horoskope z roku 1939 vrátil začiatkom mája 2022, potom v retrogradite v druhej polovici januára 2023 a opäť v direktnom pohybe koncom januára 2023 do radixovej polohy, a podľa spomínaného pohľadu začína republika žiť, dá sa povedať, nadstavbovú etapu, ďalší revolučný cyklus (nakoľko tu niet obmedzujúcich činiteľov dĺžky veku ľudskej bytosti). Oslobodzovacie tendencie, ktoré sú archetypu vlastné, dostávajú kvalitatívne nové charakteristiky súvisiace s dejinným pozadím dvadsiateho prvého storočia a budú mať zrejme „na svedomí“ mnohé objavy a postupy, na ktoré nie sme v kolektívnom vedomí priveľmi pripravení z dôvodu enormnej rýchlosti zmien a inovácií. Hlavne v oblasti umelej inteligencie. Dokonca už koluje vtip: čím sa bude dať umelá inteligencia zvládnuť, aby nás nezačala presahovať – prirodzenou hlúposťou.

Konjunkcie sa odohrávali v jedenástom dome (v Placidovom systéme domov), spojenom s politickým životom, parlamentom, poslancami a zákonodarstvom. Tendencie, ktoré sa prejavili, majú značne negatívny charakter, v parlamente vyvrcholili a ešte pokračujú komplikácie, aféry, výrazné zmeny. Okrem búrlivých parlamentných debát sa podieľala konjunkcia návratu Urána aj na páde vlády, odvolávaní ministrov a konečne na vyhlásení úradníckej vlády.

Neptún a Pluto vytvorili už tri roky po vyhlásení Slovenského štátu v roku 1939 „generačný sextil“ – planéty sú voči sebe v uhle šesťdesiatich stupňov, tento harmonický aspekt pretrváva s prestávkou medzi rokmi 2002 – 2016 prakticky dodnes, a budeme ho zaznamenávať ešte nejakých desať – pätnásť rokov. Neptún i Pluto zastupujú liečiteľské sily, pričom vládcu vôd spájame s jemnohmotnými energiami (meridiánmi ľudského tela, čakrami, reflexnými zónami, …) a výraznou empatiou – všeobjímajúcou božskou láskou. Vládca podsvetia nám pomáha vnikať od tajomných zákutí sveta skrytých energií, vnoriť sa do sveta kolektívneho aj individuálneho nevedomia, spúšťať reakcie, ktoré majú mocný regeneračný, oživovací charakter. V ich spojení sa teda ukrýva schopnosť predisponovaných jedincov (Neptún a Pluto sú v ich horoskopoch umiestnení na dôležitých miestach, v dôležitých kľúčových aspektoch) podieľať sa na ochrane či záchrane sveta, stať sa „sotérmi“, spasiteľmi, záchrancami spoločnosti.

Aspekt planét nás nabáda, aby sme sa zbavili lipnutia na hodnotách, ktoré sme prijímali doteraz. Dobrým príkladom je prílišná väzba na hmote, materiálnych „výdobytkoch“, ktoré sú neustále „núkané“, ba vnucované ako tovar, ktorý „nevyhnutne musíme mať“! Lebo nás tieto myšlienkové vzorce odvádzajú od nás samých, od nachádzania vlastnej podstaty, od nášho vnútra. Spojenie archetypov pretrváva dostatočne dlho (doteraz už viac ako osemdesiat rokov) na to, aby dokázali pretvoriť nielen jedinca, ale podstatu celej spoločnosti, ktorá má predsa len silnú tendenciu k zotrvačnosti.

Neptún sa do presnej opozície voči radixu z roku 1939 dostal v polovici apríla 2021, následne v septembri 2021 a v polke februára minulého roku, pričom vplyv aspektu pretrváva doteraz. Význam aspektu je veľmi podobný tomu, čo sme povedali v súvislosti s uránskou revolúciou. Starý spôsob života spoločnosti už prestáva mať svoj význam, úroveň jej vedomia sa dostáva na vyšší stupeň. Akoby sa objavili významové súvislosti sociálneho života tam, kde sme ich doteraz nevideli a umožňujú nám vidieť, že všetko so všetkým súvisí, že je všetko so všetkým významovo prepojené. Takéto „osvietenie“ však zažijeme len v prípade, že sa zbavíme starých alebo vžitých či nanútených predstáv o sebe. Ak to dokážeme, nemôže spoločnosti ublížiť ani stretnutie tranzitujúceho Neptúna so Slnkom radixu. Ide predovšetkým o niekoľkonásobnú konjunkciu Neptúna so Slnkom. Prvýkrát k nej došlo koncom mája 2021, potom v retrogradite Neptúna koncom júla 2021, následne opäť v direktnom pohybe prešiel Neptún spolu s tranzitovým Slnkom cez Slnko radixu 12-eho marca 2022. V tanci „dva kroky vpred, krok vzad“ sa opäť dostal do konjunkcie so Slnkom na konci októbra 2022 a nakoniec v direkcii začiatkom januára 2023. Nadobro sa tranzitujúci Neptún začne vzďaľovať od Slnka až v priebehu nasledujúce roka. „Tanček“ sa odohráva v blízkosti hlavy desiateho domu a hovorí o chaotických rozhodnutiach hlavy štátu (Slnko), ktoré neprinášajú nič dobrého. Vo vládnych kruhoch sa pod vplyvom vládcu „podvodnej ríše“ odohráva množstvo škandálov, podvodov a vláde, vládcovi hrozí reálne zvrhnutie, odvolanie. Nakoniec, už k tomu v inkriminovanom období čiastočne došlo. Ak však porozumieme učebnej úlohe skôr spomínanej opozície tranzitujúceho Neptúna s Neptúnom vzniku Slovenského štátu, dokážeme vytvoriť ovzdušie humánnych snáh v systéme, aj keď pri charaktere Neptúna ako archetypu musíme rátať s istými zákernosťami zo strany „mocných“, s falšou, s ich ľstivou úskočnosťou, nakoľko sú v súčasnosti z podstatnej väčšiny nemocní mocou.

Tranzitujúci Pluto vytvoril s Plutom horoskopu Slovenska z roku 1939 provokačnú opozíciu koncom februára 2023, v retrogradite sa bude opakovať presná opozícia v prvej polovici júla 2023 a v direktnom pohybe ešte raz na začiatku januára 2024. Vplyv aspektu sa bude vytrácať po roku 2025. „Vládca temnej ríše“ prechádza siedmym domom horoskopu, no a ten je spojený so sférou vzťahov, ktoré sú vystavené nepríjemným skúškam. Ich význam však bude mať pre nás veľký význam už v blízkej budúcnosti, lebo partnerstvá budú prechádzať hlbokou a radikálnou premenou. Dotkne sa to totiž aj väzieb, ktoré majú v súčasnosti charakter „priateľstva“, no postihne to aj teraz proklamované nepriateľstvá súvisiace s vojnovými spormi, šarvátkami, nezhodami. (Som zvedavý, ako sa bude vyvíjať náš vzťah voči Rusku, ktoré je v hermetických signatúrach spojené so znamením Vodnára, do ktorého Pluto vstupuje na ďalších dvadsať rokov!) Prechod Pluta domom, v ktorom máme prehodnotiť partnerské vzťahy, môže znamenať, že budeme nútení vyriešiť aj napätia, ktoré súvisia s rozdielnym pohľadom širokých más a doterajších vlád na partnerstvá vo svetle poznania vývinových súvislostí spoločností v kontexte Európy a sveta. Štátna bez-moc a právne ustanovizne totiž presadzujú svoje náhľady proti verejnosti, ich správanie je prinajmenšom podivne násilné a tajnostkárske. Rozumieme tomu, ak sa pozrieme na súvislosti vývinu Slovenska cez prizmu horoskopu z roku 1993.

Zmeny sa budú zrejme dotýkať politického aj hospodárskeho života, či obchodu, ktorý s tým úzko súvisí. Budeme potrebovať nadväzovať vzťahy s tými, od ktorých budeme môcť očakávať pomoc, ktorí sa nebudú voči nám správať ako voči vazalom, lebo také väzby neprajú kolektívnej slobode. Pritom manipulačné tendencie zo strany mocných neustále silnejú!

Opozícia tranzitujúceho Pluta voči Plutovi radixu mohla nastať pre generáciu, ktorá sa narodila v čase vzniku Slovenského štátu a tesne po ňom vďaka tomu, že samotná planéta, spojená s archetypom regenerátora bola v ostatných desaťročiach v perihéliu (pri výraznej výstrednosti obehovej elipsy Pluta v najbližšej vzdialenosti voči Slnku, teda v rýchlom pohybe), takže aj keď celý obeh trvá skoro dvestopäťdesiat rokov, trvalo len niečo vyše osemdesiat rokov, kým k aspektu opozície došlo. (Patríme ku generácii, ktorá mohla prežiť tranzit Pluta viac ako polovicou zodiaku, žili sme v „zrýchlenej“ etape vývinu kolektívneho nevedomia. Deti, ktoré sa rodia v súčasnosti, by sa museli dožiť sto šesťdesiatich rokov, ak by chceli účinky tohto aspektu zažiť, lebo opozícia Pluta voči dnešnej polohe na začiatku Vodnára nastane na prvých stupňoch Leva až v rokoch 2183-2185.)

Spomínané tranzity Urána, Neptúna a Pluta naznačujú značne turbulentnú dobu, kedy sa veci menia, prechádzajú revolučnými zvratmi na rôznych úrovniach, v rôznych dôležitých oblastiach života spoločnosti, ak ich vnímame zároveň v nadväznosti na súčasné účinkovanie Pluta – na jeho prestupovú fázu medzi energiami zeme a vzduchu.

***

Kým budeme opäť hovoriť o „aktivitách“ Pluta, je potrebné spomenúť aj jeho účinkovanie v podobe „nižšej oktávy“. Je ňou archetyp bojovníka, vojaka, bitkára, ktorým je Mars. Zohráva dôležitú negatívnu úlohu ako „vojnotvorca“ v jednom i druhom horoskope „narodenia Slovenska“. V horoskope z roku 1939 stojí vo vrchole T-kvadratúry zo šiesteho domu (zdravie, hygiena, životné podmienky pracujúcich más, služby, armáda, polícia, …) na Neptúna v štvrtom dome (vlasť, domovina, mestá, poľnohospodárstvo, cena životných potrieb, zmýšľanie ľudu, demokracia, …) a na Slnko v konjunkcii s Jupiterom vo vrchole neba (hlava štátu, národná česť a hrdosť, vláda, uznanie v zahraničí, moc, …). Tranzitujúci Mars vytvoril provokatívnu opozíciu voči Marsovi radixového horoskopu na konci októbra 2022 a opätovne ju spresnil 17. marca tohto roku. Ak sa pozrieme na zapájanie sa našej vlády do konfliktu na východ od našich hraníc, sú jeho opozičné tranzity celkom dobre vysvetliteľné.

V kozmograme vzniku SR 1993 sa nachádza Mars v blízkosti vrcholu neba a tvorí voči ďalším planétam problematické aspekty – s Jupiterom kvadratúru, zároveň opozíciu voči Uránovi s Neptúnom v štvrtom dome. Cez Marsa radixu prechádza tranzitujúci Mars konjunkciou začiatkom mája 2023. Energie tranzitov síce výrazne rušia pôsobenie solárneho horoskopu ako som ho bol charakterizoval začiatkom roka, obyvateľstvo Slovenska sa však správa tak, ako to ukazuje solár. Akoby sa nič nedialo. Pokojne, bez vzruchu, naplno vnímajúc a prijímajúc pôsobiace médiá „hlavného prúdu“, ktorých sila sa za ostatné roky zosilnila, znásobila. Ony sa stávajú, na škodu absolútnej väčšiny obyvateľstva, určovateľom behu dejín.

V klasickej astrológii sa Mars poníma ako „Malé nešťastie“ a v disharmonických aspektoch v horoskopoch každého druhu ho vnímame ako rušivú škodiacu energiu, spôsobujúcu pohromy, nekontrolovateľné ataky zlosti často odzrkadľujú na mundánnej úrovni vojnové aktivity. Žiaľ, v horoskopoch oboch Slovenských republík (1939, 1993), má Mars v súčasnosti práve takýto charakter.

(Keď som to prvýkrát niekedy pred vyše dvadsiatimi piatimi rokmi „pošepol“ zvedavým kolegom a priateľom naokolo – vtedy v prvých nesmelých pokusoch o vytvorenie a výklad mundánneho horoskopu SR, veľavýznamne si s pochybovačným úškrnom poklepali po čele – nuž, eufória z novostí nám ružovou hmlou „novej skutočnosti“ perfektne zastrela zrak, štrngot „revolučných“ kľúčov prehlušil tiché pravdy, ktoré už vtedy vyslovovali mnohí predvídavejší jedinci.) Jupiter v disharmonickom spojení zvýrazňuje, znásobuje negatívne účinky aktivít predstaviteľov martického archetypu, Neptún dopĺňa tieto prejavy chorobnými reakciami, perverzitou, zvrátenosťami, klamstvom, demagógiou, utajovaním, drogovými závislosťami. Urán horoskopu z roku 1993 dopĺňa spomínané „fajnovosti“ fanatizmom až anarchistického charakteru, zneužívaním nekonvenčných energetických zdrojov, „zasieťovaním“ krajiny vysokofrekvenčným žiarením. (Urán rozhodil „fiktívne“ siete, do ktorých nás chytá ako nemohúcu korisť, podobne ako kedysi biblický rybár Šimon – Peter.)

V horoskope začiatku astrologického (aj astronomického) roka pre Slovensko – v momente jarnej rovnodennosti – nemá Pluto dominujúce postavenie, no stáva sa vládcom horoskopu, nakoľko sa ascendent kozmogramu nachádza na 22.stupni Škorpióna, znamenia, v ktorom Pluto spolu s Marsom vládnu. Stupeň, na ktorom sa ascendent nachádza, má podľa Dane Rudhyara spoločensky prijateľnú agresívnu charakteristiku. „Lovci strieľajú divé kačky“, čo spoločnosť dobrovoľne akceptuje. Počas lovu sa do istej miery ritualizuje a kultivuje agresivita zúčastnených – dochádza pritom k zospoločenšteniu inštinktov. Lov sa tu chápe ako spoločenská udalosť, ktorá je regulovaným sezónnym vybitím mužskej agresivity, pudových napätí vyplývajúcich z nadmerných emocionálnych tlakov. (S tým neurobia nič ani čistotou ovzdušia posadnutí gríndilinovia, ani červo- a svrčkožrúti! Je to súčasť kolektívneho nevedomia a našej genetickej výbavy! Aj napriek problematickým genderovým bľabotom, ktoré sa môžu spustiť vo vzťahu k spomínanej mužskej agresivite.) Takže, ako vidíme, hrá „vládca podsvetia“ dôležitú úlohu v mnohých kozmogramoch vzťahujúcich sa k Slovensku. Mars je v horoskope jarnej rovnodennosti – začiatku astrologického aj astronomického roka (20.marec 2023, 22.25) jedinou planétou nad horizontom, pričom je z konca Blížencov kvadratúrou napäťovo spojený so stéliom Neptún, Slnko, Merkúr na rozhraní Rýb a Barana. Korekčným aspektom horoskopu je trigón bojovníka so Saturnom v Rybách, kontrolujúci martické výbuchy (a iné atomofky).

Doba tranzitu Pluta znameniami od jeho objavenia v roku 1930 sa skracovala a teraz sa začína opäť predlžovať.

– objavený 1930 do 1939 v Rakovi (1912-39 – 9/27 r.) , v Levovi do 1958 (19 r.), v Panne do 1972 (15 r.), vo Váhach do 1983 (12 r.), v Škorpiónovi do konca roka 1995 (11-12 r.), v Strelcovi do2008 (13 r.), v Kozorožcovi do 2024 (16 r.), vo Vodnárovi bude do 2044 (20 r.), v Rybách do 2068 (24 r.). Najdlhšie sa v tranzite zdržiava v znamení Býka (33 r.), kedy sa nachádza v aféliu, najkratšie v perihéliu v Škorpiónovi (11-12 r.). Patríme ku generácii rýchleho Pluta – prežívame veľa zmien plutovských energií – tí, čo sa narodili v rokoch II. sv. vojny, prežili jeho prechod šiestimi znameniami, polovicou zodiaku a prežívajú tranzit siedmym. Jedinci narodení napríklad na prelome 19. a 20. storočia a dožili sa, povedzme, osemdesiatich rokov – mohli jeho tranzit registrovať len v štyroch znameniach. No a tí, čo prišli na svet osemdesiat rokov predtým nanajvýš tromi. Ak chápeme Pluta ako archetyp smrti a znovuzrodenia, regeneratívnych procesov, meniacich staré na nové, v každom znamení to „vykonáva“ na rôznych úrovniach, v rôznych domoch – oblastiach života jedincov a spoločnosti.

Pluto od roku 1930

Podobný text som napísal v roku 2011, kedy som sa venoval tranzitu Pluta Kozorožcom, tento je jeho logickým doplnením.

Počas objavenia 18.februára 1938 sa Pluto nachádzal na osemnástom stupni Raka, v čase, kedy silnel na západe fašizmus a na východe boľševické hnutie, čo k uvedeným charakteristikám archetypu pridáva fanatizmus, extrémizmus, organizované násilie – vlastenectvo dostávalo charakteristiky nacionalizmu a v extrémnej podobe až národného socializmu – nacizmu. Vrcholila Freudova psychoanalýza a Jungova analytická psychológia, do povedomia sa dostáva kvantové vnímanie sveta a Einsteinove idey o relativite.

Prerodová mašinéria archetypu Pluta sa prejavila v masovom meradle (Pluto má pod patronátom masy). Počas prechodu Rakom – rodina – počas prvej vojny sa preukázala poškodením rodín odchodom mužov na front, po prvej vojne zánikom starej rodiny štátov monarchie a vznikom nových, v Nemecku je tomu naopak – mnohé malé štátiky – kniežatstvá sa zjednocujú do jedinej ríše, Európa výrazne mení geopolitickú mapu. Plutovo spojenie s genetikou sa odrazilo i v rasových názoroch, ktoré silneli v čase jeho objavenia do extrémnej podoby (nacistické eugenické pokusy o vyhladenie „nečistých rás“, hlavne Slovanov a Židov), ale nepoľavili dodnes!

V priebehu a na konci druhej svetovej vojny tranzituje Pluto Levom, o vládu nad svetom bojujú dva systémy, každý chce byť jediným vládcom, takže dôjde ku „kompromisu“ – dochádza k polarizácii vlády vo svete, obidve strany výrazne zbroja v „obave“ zo straty pozície, začína „studená vojna“ a zástupné vojny. Vzniknutí hegemóni chcú ukázať leviu prevahu, vyhrážajú sa atómovým úderom. Manifestáciou toho je Hirošima a Nagasaki, ale aj neskoršie jadrové pokusy pozemné, podzemné, podvodné i atmosférické.

V júni roku 1953 prichádza na svet autor článku.

Pannou tranzituje Pluto v čase od roku 1957, kedy svet prechádza veľkými zmena v oblasti výživy a hygieny, veľký dôraz sa kladie na riešenie malárie a ďalších chorôb, postihujúcich veľkú časť populácie na Zemi, na zdravie detí a žien, na výživu a na hygienu prostredia. Najväčšie zásluhy na tom má Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá bola založená v roku 1948, po ukončení vojny. (V spoločnom WC používanom v našom dome tromi viacdetnými rodinami, sme mali agitačné tabuľky s textami „Čistota základ zdravia“ a „Po použití záchoda umyte si ruky“. To aby sme nezabudli!) V čase tranzitu Pluta Pannou sa dostávajú do povedomia populácie rôzne stravovacie programy, výraznejšie sa propaguje vegetariánstvo atď.

Po prestupe Pluta do Váh (1972-1984) dochádza k rozkolísaniu strategickej rovnováhy. Pre množstvo príčin sa končí dlhotrvajúca vietnamská vojna. Pluto ovplyvňuje v znamení aj módu, o období sedemdesiatych rokov sa hovorí ako o čase poklesnutého vkusu. Vrcholí hnutie hippies, flower power (istý čas som vtedy nosil zvonové nohavice a kvietkovanú košeľu s vysokými manžetami a „nenormálne“ predĺženým golierom). Vrcholom prechádza obdobie najlepšej rockovej hudby vo svete i u nás. (Teda podľa mňa.) V roku 1977 bol „znovuobjavený“ Chiron. Objavuje sa hrozba neutrónovej bomby!

V rokoch, kedy Pluto vstúpi a prechádza Škorpiónom (1984-1995), vrcholí pornografické šialenstvo, uvoľňuje sa sexuálna morálka, strata ozajstnej lásky splodí HIV a AIDS. Generácia, ktorá sa rodí v tomto čase je o čosi vulgárnejšia, než tá pred ňou (ale i tá po nej). Zároveň je to pokolenie, ktoré pre domicil Pluta by malo najsilnejšie chápať riziká smrti ľudskej populácie, ale i jej možnej regenerácie. Dnes sú už najstarší príslušníci škorpiónskej generácie pomaly štyridsiatnikmi, takže uvidíme, ako v praktickom civilnom živote obstoja. Lebo ich rodičia štrngali kľúčmi v čase prevratu v roku 1989, ktorý mal priniesť oslobodenie od „starého“ systému. V čase plutovského tranzitu Škorpiónom „umiera“ starý bipolárny svet, aby sa mohli vytvoriť podmienky pre zrod nového.

V Strelcovi Pluto od roku 1995 bojuje „za právne normy v boji proti svetovému terorizmu“, vytvárajú sa zámienky pre bojové výpravy proti „teroristom“ na celom svete. Hegemónom sa v tom stávajú USA. Hľadajú sa právne normy na boj proti celosvetovému terorizmu. Samozrejme všetko na viacmenej (viac ako menej) formálnej úrovni, lebo „boj proti terorizmu“ je zdrojom úžasných zárobkov pre systém, zbrojárstvo, bankovníctvo a, samozrejme, pre „bojovníkov proti násiliu“.

(Teror – terror, lat, – strach, hrôza, terrere, lat. – strašiť, zastrašovať, terreo, lat – niekoho niečím strašiť, ľakať, desiť, niekomu niečím naháňať strach, zastrašovať, odstrašovať, prestrašiť, zaháňať (vynikajúci spôsob ovládania más pomocou médií a vytvorených teroristov, akými sú napríklad Usáma bin Ládin a mnohí ďalší. Terorizmus = hrôzovláda.)

Dlhodobý plán postupného oslabovania amerického hegemonizmu vo svete zavŕšil pád „dvojičiek“ 11. septembra 2001. Málokto si vtedy uvedomil symbolickú charakteristiku tohto aktu. Podľa klasifikácie zodiakálnych znamení vo vzťahu k územiam vo svete sú Spojené štáty signifikované znamením Blížencov. Najdokonalejším symbolom ekonomickej nadvlády boli práve dve budovy WTC, ktoré sa svojim výzorom zhodovali s glyfom znamenia Blížencov. (Znamením „dvojičiek“ – Kastora a Polydeuka – prechádzal v čase pádu budov Saturn aspektujúci kvadratúrou Slnko a poškodený opozíciou od Pluta; karmický výstupný uzol udalosti aspektovaný opozíciou od Marsa sa nachádzal v Rakovi, ktorý je spojený s mestom New York) . Tieto súvislosti si ale málokto od počiatku uvedomil v takýchto súvislostiach, a som presvedčený, že väčšina tých (ak nie skoro všetci), ktorí dodnes hovoria o páde budov ako o dôsledku teroristickej operácie, o tom ani netušia. Lebo tu šlo o viac, než len pád symbolu svetovej ekonomiky. Zničenie budov bolo súčasťou manipulačnej „mágie mocných“ (globálneho prediktora). Bolo zrejme potrebné pristrihnúť krídla „povýšenosti a jedinečnosti“ USA nielen na vedomej, ale hlavne na nevedomej kolektívnej úrovni. Bola to udalosť natoľko šokujúca, že zostane zapísaná v „kolektívnom nevedomí“ spoločnosti po dlhé roky. (Téma sa dostala aj do kinematografie a stala sa jednou z výstražných tém napríklad vo filme Avatar.)

Krízu roku 2008 som od jej počiatku vo svojich výkladoch denných horoskopov, ale aj v iných textoch nazýval krízou hodnôt (viď napr. spomínaný text o Plutovi z roku 2011). Pluto počas tranzitu Kozorožcom pripomínal a následne „rúcal“ staré hodnoty, štruktúry, to, čo už dlho poznáme (ako sa medzi pospolitým „vichodňarskim“ ľudom hovorí, „od marii terezii“, teda akoby od nepamäti). Najsilnejšie to badáme v „demolácii“ starých svetových hegemónov – verchušky euroamerického sveta. Žiaľ, nakoľko sme sa k nim po roku 1989 „pridali“, dostali sme sa do spoločného mlyna medzi mlynské kamene diania a kríza melie aj nás. „Kopeme“ spolu so starým zdochýnajúcim koňom na úkor budúcnosti nielen našej, ale predovšetkým nášho potomstva. O „stareckej kozorožcovskej senilizácii“ pomyselného „koňa“ society svedčí aj postihnutosť vlád takzvaného Západu zlým riadením – k vláde sa dostávajú tí naj(ne)schopnejší z naj(ne)schopnejších ako výsledný produkt akejsi „rodovej“ degenerácie. Pozorný a skúmavý čitateľ isto nájde množstvo argumentov pre potvrdenie spomínaných skutočností. Rúcanie starých hodnôt bolo a je zároveň spojené s nerovnomerným prerozdeľovaním majetku.

Aké novoty môže priniesť tranzit Pluta Vodnárom? Predovšetkým treba zdôrazniť, že zmeny sa neudejú z roka na rok. Vodnárom bude Pluto tranzitovať od 23.3. do 11.6.2023, potom od 21.1.24 do 2.9., neskôr a na ďalších dvadsať rokov od 20.11.24. V znamení ho zaznamenáme do 19.1.2044. Takže budeme mať dosť času, aby sme mohli zachytiť, ako energetické pozadie “mrazivých víchrov“ zimného vodnárskeho vzduchu poznačí pôsobenie „regenerátora, vládcu smrti a znovuzrodenia“. Či ho podporí v kriesení revolúcií s oslobodzujúcim zakončením – to v prípade, že spoločnosť prijme zodpovednosť za seba a svoju budúcnosť (vo Vodnárovi vládne popri Uránovi aj starý vládca znamenia Saturn, a ten žiadnu nezvládnutú, nespracovanú tému nepustí len tak do priestoru), alebo sa bude správať naďalej natoľko avanturisticky, že s jeho pomocou zničí bezpodmienečne všetko, čo sa za ostatné stáročia, tisícročia budovalo. Lebo aj to je jeden z možných nepríjemných scenárov súčasnej vývinovej etapy. V zatiaľ podkritických množstvách sa stretávajú „plutó-nium s uránom“. Nepôjde pritom len o využiteľnú/využitú/zneužitú/zle užitú atómovú energiu, ale aj o prudký rozvoj elektroniky, robotiky (Vodnár), ktorá bude pomáhať tvoriť/ničiť človečenstvo. Pluto je spätý s genetikou – regenerácia/degenerácia DNA môže byť takisto konštrukčným/deštrukčným prvkom vývoja. Možno budeme schopní efektívne využiť najnovšie výskumy epigenetiky, alebo zneužijeme naše poznatky pre výrobu kybernetických organizmov a podobných chuťoviek. Krásneho syna dardanského kráľa – Ganyméda – uniesol Zeus na Olymp, aby sa stal čašníkom bohov. On je tým Vodnárom (rus. Vodoľej), ktorý nadeľuje všetkým rovnako. Na Olympe síce rozlieva nektár, zabezpečujúci nesmrteľnosť bohov, ale voda ako tekutina, ktorou chce obšťastniť nás všetkých rovnako, sa už stáva komoditou vzácnejšou nad ostatné. Možno dôjde k jej úplnému znehodnoteniu, alebo naopak, využitiu jej úžasných životodarných vlastností. Vodnár vo svojom oslobodzovacom procese môže jedincov spoločnosti prostredníctvom Pluta oslobodiť od sociálnych väzieb – individualizovať ich, alebo sa dokáže podieľať na vytváraní veľkých skupín – komunít rovnocenných ľudí. Lebo Pluto je aj zástupcom masovosti. Rizikovou oblasťou využitia/zneužitia sa stáva psychológia. Môžu sa v nej objavovať nové, technologicky pokročilé spôsoby masového ovplyvňovania kolektívnej psychy, ktoré sa budú podieľať na boji o moc a tým môžu posilňovať podsvetie, organizovaný zločin. Alebo sa bude podieľať na tvorbe kolektívnej psychy prospešnej pre všetkých. Toto je len veľmi zúžený výpočet oblastí, v ktorých sa dokáže plutovská sila uplatniť.

Oproti súčasnej snahe systému o výrazné zníženie populácie, dôjde zrejme k tendencii podieľať sa na vedomom počatí. Aj sexualita, jedna z oblastí pod kuratelou Pluta, zrejme prejde oslobodzovacím procesom – nájde cestu od kresťanskej „animality“ (sex len ako proces plodenia) k prijatiu jeho transformačnej duchovnej energie. Celkove sa dajú očakávať kardinálne zmeny v paradigmách rôznych vied, pričom dôjde k výraznému prepájaniu poznatkov prírodných a spoločenských odborov, k hlbším prienikom metodík poznávania jedných a druhých (mohli by sme to nazvať kvantové prepletenie).

Samozrejme, takisto ako pri tranzite Pluta Kozorožcom došlo k množstvu ďalších dôležitých aspektových udalostí, ktorými bolo poznamenané spoločenské diania ostatných pätnástich rokov, ani jeho prechod Vodnárom nezostane vo svojom účinkovaní „omilostený“ od takýchto vplyvov, ale o tom až niekedy potom.

Hádes ako archetyp

Je tu niekoľko fenoménov, ktoré sa výrazne okato prejavujú navonok ako vybrané „fazety drahokamu“ boha podsvetia Háda – Pluta. Z nich niektoré zdôrazníme.

Ako to zvykne bývať v mýtoch, rozprávkach, ale i v súčasných literárnych/umeleckých počinoch, postavy deja majú pridelené mená v zmysle nomen omen – rozprávajúce mená, ktoré často dopredu objasňujú charakter osoby. Nie inak je to v antickom literárnom svete, alebo aspoň v jeho podstatnej časti. Význam mena vládcu podsvetia pomôže i nemnohému z našich čitateľov pochopiť významy často používaných slov, spojených s archetypom. Astrológia prevzala názvy planét predovšetkým z antickej mytológie starého Grécka a Ríma. Hádes má v histórii viacero ekvivalentov. Tento názov pomenúva celú podsvetnú ríšu, zároveň jeho vládcu. Teda je to názov aj meno, a má viacero podôb – synoným: Aidés, Ais, Aidoneus, Dis, Plútón, Orcus a latinskú Pluto (túto podobu používajú vo svojej nomenklatúre astronómovia aj astrológovia). Vo svojich kompetenciách je vlastne chtonickým (podsvetným) náprotivkom svojho brata, vládcu Olympu Dia. Ak zabŕdneme do starej gréčtiny, nájdeme viacero slov, ktoré nám pomôžu objasniť významový obsah mena.

V niektorých príbehoch starších autorov vystupuje Hádes ako boh slepý, nevidomý – αδεκτος či αδηλος, hadektos, hadelos – neviditeľný, nevidený, neznámy, tajný. Jeho potreba mať všetkého nadostač, bohato je charakterizované v podobe αδην, haden. Slovo hades, αδης znamená okrem podsvetia a záhrobia tiež smrť, hrob, ako prídavné meno diabolský, smrtonosný. Αιδομαι, aidonai sa používa pri prejavovaní a pociťovaní úcty a bázne, úctivom správaní sa. Αιδεσιμος, aidesimos má význam ctihodný, vzbudzujúci úctu, ctihodnosť; αιδηλος, aidelos je neviditeľný, temný, hubiaci, zhubný. Vo výpočte významov neprehliadneme ani αιδης, aides nevidený, neviditeľný, tajný. Výpočet môžeme zavŕšiť slovom αιδος, aidos, čo znamená vždy trvajúci, večný, bez začiatkov a konca, mimo času. Slovu/menu δίς, dís vo význame dvakrát, dvojnásobne, môžeme rozumieť viacerými spôsobmi – v zmysle polarity áno – nie, život – smrť, teda „rozhodovacieho“ dvojzubca Pluta, možného dvojnásobného vstupu do podsvetia, (výberu možností – „vidličky“ Y – 0-1 v logike výstavby programov počítačov), …

Ako sa teda v týchto jazykových súvislostiach správal vládca podsvetia v Kozorožcovi, zemskom štruktúrovanom znamení? A ako sa môže správať vo vzdušnom Vodnárovi?

Básnik Hesiodos vo svojej Theogonii charakterizuje Háda ako boha „- … neľútostného srdca a bytom v podzemnom dome; …“ Jeho najcennejším vlastníctvom je (podľa Roberta Gravesa) prilbica neviditeľnosti. Dostal ju ako prejav vďačnosti od Kyklopov, keď súhlasil s tým, že ich na Diov príkaz vyslobodí. Iný zo starovekých prameňov hovorí, že to bola čiapka, čo ho robila neviditeľným. Sú zdroje, ktoré tvrdia, že vlastnil plášť, ktorého kapucňa prehodená cez hlavu hlboko do čela mu umožnila pohybovať sa medzi bohmi na Olympe bez toho, aby ich „obšťastňoval“ svojím výzorom (vraj nebol vysloveným krásavcom, čo pre olympanov znamenalo, že bol škaredý). Neobťažoval ich, a ani nimi nebol obťažovaný. Akékoľvek ďalšie individuálne aspekty jeho osobnosti nie sú v literárnych zdrojoch uvedené, pretože Gréci sa v súvislosti s ním zdržiavali myšlienok naň, aby nepriťahovali jeho pozornosť. Jedinou formou komunikácie s vládcom podsvetia bolo búchanie päsťami o zem, keď sa prosebník chcel dovolať jeho priazne. Či budú žiadosti vyslyšané, zostávalo len na ňom, a možno na hodnote darov, ktoré prosebníci ponúkali.

Dnes stretneme protagonistov tejto jeho „hry“ na každom kroku – na verejnosti aj v súkromí domácností. Mladých ľudí v mikinách s kapucňou. Niektorí majú prekrytú aj spodnú časť tváre rúškom, šatkou. Na a pokiaľ si nasadia na oči tmavé okuliare, ide z nich strach. Sťahujú sa do intimity, ústrania osobného života. Žijú v „nútenom“ kontakte s verejnosťou, no dávajú na vedomosť, že sa jeho života nemienia aktívne zúčastňovať. Len občas im môžeme uvidieť za temnotou skiel okuliarov záblesk modrastého svetla, odraz svietiacej obrazovky ich elektronického „milášika“. Slúchadlami v ušiach zdôrazňujú svoj nezáujem o dianie naokolo. Najsmutnejšie je, že tento ostentatívny nezáujem o dianie naokolo prejavujú aj v školách, a ešte smutnejšie, že na ich strane stoja veľmi často aj ich rodičia. Roky odlúčenosti počas dištančného vyučovania tento stav ešte neúmerne znásobili. Pocit „vylúčenosti“ sa stal pre mnohých z nich psychodrogou, z ktorej područia sa už ani nechcú vrátiť. Sebapoškodzovanie a úspešné pokusy o samovraždu sú najextrémnejším dôsledkom účinkovania Pluta v zemskom znamení Kozorožec. Nebezpečnými sa títo plutovci stávajú v momente, kedy zasadnú za volanty rýchlych „zabijáckych milášikov“.

Ďalšie meno Pluta – Πλουτος, Πλουτων, plútos, plúton – vychádza z významu πλουτεω – plouteo, plúteo – byť bohatý, mať hojnosť, stať sa bohatým, byť štedrý, štedro dávať. Teda aj slovo πλουτος v súvislosti s tým znamená bohatstvo, majetok, poklady, blahobyt, šťastie, hojnosť, bohatosť, dostatok, nadbytok, prílišnosť.

(Jeden i druhý – Hades aj Pluto – je bohom podsvetia, vystupujúc ako „slepý“ či neviditeľný boh.)

Slovo plutokracia má teda grécky základ a znamená v podobe πλουτοκρατια jednoznačne vládu bohatých, dopĺňajúcu význam oligarchie, oligokracie, pričom ολιγος – oligos znamená (počtom) malý, nepatrný, skromný, sporý, málo početný – hŕstka mocných mužov v obci, malý, drobný, šťúply množstvom, veľký vplyvom! Obsahom, významom dobre poznaný prvok dnešnej spoločnosti.

Keďže vzácne nerasty pochádzajú spod zeme (t. j. z „podsvetia“, ktorému vládne Hádes), považovali ho za boha, ktorý ovláda aj tieto minerály – drahé kovy a kamene; v mytológii Apeninského polostrova bolo jeho meno Plvto, Pluto spojené s bohatstvom.

Počas prechodu Kozorožcom od roku 2008 sa podieľal, ako sme to spomenuli, na rozrušovaní a prevrstvení starých štruktúr spoločnosti; postaral sa, aby v súvislosti s tým došlo k výrazným zmenám vzťahu k vlastníctvu. Pomocou zlomových kríz (kedy rozbíjal staré štruktúry, aby ich prevrstvil, pritom ničil aj sociálne určenie rodiny) sa postaral o to, aby sa majetok sveta prostredníctvom πλουτιζω, plútídzo – obohacovania, získavania bohatstva, bohatnutia – dostal do rúk nemnohým oligarchom (ολιγαρχια, oligarchia – vláda niekoľkých; αρχ-, αρχε-, αρχι-, arch-, arche-, archi- – prvý, vedúci, hlavný; αρχικος, archikos – schopný vlády, spôsobilý na velenie, povolaný na panovanie, vládybažný) na úkor väčšiny. Sú to teda tí, ktorí žijú v skrytosti, neviditeľní, ktorí bažia po moci a patrí im (takmer) všetko (materiálne) bohatstvo sveta.

Vodnárske meny spojené s tranzitom Pluta znamením očakávajú takisto obrovské masové organizácie, ktoré má manipulátor Pluto „pod palcom“. Sú to povedzme OSN, WHO, WB, MMF, …, ale aj mnohé ďalšie.

Okrem doteraz spomenutých fenoménov je dôležitý takisto tohoročný vstup Saturna do Rýb 8.3. 2023. Ak prijmeme, že os znamení Panna – Ryby sa najviac dotýka zdravia, pričom Panna je spojená s mikrobiómom a Ryby (okrem Saturna sa v znamení dlhodobo zdržiava Neptún) sú späté s jemnohmotným systémom organizmu, teda čakrami, meridiánmi – takisto ako s epifýzou, hypofýzou a tretím okom – teda so šiestou a siedmou čakrou, ako aj s duchovným smerovaním človeka, budú sa minimálne dva nasledujúce roky (do konca januára 2026) dotýkať v spoločnosti predovšetkým témy zdravia a zrejme aj preformátovania účinkovania WHO pod vplyvom snáh o redukciu obyvateľstva Zeme. Verím, že ani táto aktivita „svetovej verchušky“, tak ako tie predošlé, nevyjdú tak, ako to „mocní nemocní“ plánujú. Aj keď nám už dopredu oznámili svoje deštrukčné plány. A my sa pritom zatiaľ hráme na „hoaxy, konšpiračné teórie a kritické vedecké myslenie“!

(Uvidíme, čo nám v súvislosti s napísaným prinesie niekoľkoročná kvadratúra Pluta s múdrym nevyliečiteľným liečiteľom Chirónom v rokoch 2026 – 2032 a opakovaný sextil Pluta s Neptúnom, účinkujúcim skoro do roku 2039!)

Text bol napísaný na jar roku 2023, upravený a uvedený v hlasovej podobe autorom, mirom kostelnikom v máji 2023. Nájdete ho spolu so zvukovou nahrávkou na webstránke mirokostelnik.sk