Pluto v Kozorožcovi – Pluto 2008 – 2023

Pluto v Kozorožcovi – Pluto 2008 – 2023

Pluto v Kozorožcovi – Pluto 2008 – 2023 – I. – miro kostelnik
Pluto v Kozorožcovi – Pluto 2008 – 2023 – II. – miro kostelnik
Pluto v Kozorožcovi – Pluto 2008 – 2023 – III. – miro kostelnik
Pluto v Kozorožcovi – Pluto 2008 – 2023 – IV. – miro kostelnik
Pluto v Kozorožcovi – Pluto 2008 – 2023 – V. – miro kostelnik
Pluto v Kozorožcovi – Pluto 2008 – 2023 – VI. – miro kostelnik

Plutovi, jednému z najtemnejších božstiev antickej mytológie, som sa venoval na viacerých miestach, posledne v texte o jeho účinkovaní v dejinách ostatných desaťročí a o možných dôsledkoch jeho pobytu v znamení Vodnára. V tomto príspevku nadväzujem na spomínaný predošlý text, lebo ten zase nadväzuje svojím významom na tento, ktorý uverejňujem teraz a ktorého počiatky siahajú až do rokov 2008 – 2011.

Rozhovor dvoch ešte nenarodených detí (mne neznámy autor)

V brušku tehotnej ženy boli dve bábätká. Prvé sa druhého spýtalo:

– Veríš na život po pôrode?

– Určite. Niečo po pôrode musí byť. Možno sme tu hlavne preto, aby sme sa pripravili na to, čo bude potom.

– Hlúposť! Žiadny život po pôrode nie je. Ako by vôbec mohol vyzerať?

– To presne neviem, ale určite tam bude viac svetla, než tu. Možno budeme behať po svojich a jesť pusou.

– No, to je predsa nezmysel! Behať sa nedá. A jesť pusou, to je úplne smiešne! Živí nás predsa pupočná šnúra. Niečo ti poviem: Život po pôrode je vylúčený – pupočná šnúra je už teraz príliš krátka.

– Ba nie, určite niečo bude. Len asi bude všetko ináč, než sme si tu zvykli.

– Ale nikto sa predsa odtiaľ po pôrode nevrátil. Po pôrode život prosto končí. A vôbec, život nie je nič iné, než vlečúca sa stiesnenosť v temnote.

– No, ja predsa neviem, ako to bude po pôrode vyzerať, ale v každom prípade uvidíme mamu a ona sa o nás postará.

– Mama? Ty veríš na mamu? A kde má ako podľa teba byť?

– No predsa všade okolo nás! V nej a vďaka nej žijeme. Bez nej by sme vôbec neboli!

– Tomu teda neverím! Žiadnu mamu som nikdy nevidel, takže je jasné, že žiadna nie je.

– No ale niekedy, keď sme potichu, môžeš započuť ako spieva, alebo cítiť, ako hladí náš svet. Vieš, ja si fakt myslím, že skutočný život nás čaká až potom.

***

Astrológia je umením interpretácie cyklicity života, ako to charakterizoval Dane Rudhyar. Vývinovú špirálu života jedinca sme schopní vysvetliť prostredníctvom cyklov osobných a spoločenských planét – od „svetiel“ – Luny a Slnka až po Saturna. Z toho lunárny cyklus je najkratší: dvadsaťosemdenný siderický (vzhľadom k vzdialeným hviezdam, k hviezdnemu pozadiu, sidereus, lat. – hviezdny, hviezdnatý, nebeský, božský, žiariaci, jagavý, trblietavý; sidus, lat. – hviezda, súhvezdie, čas, počasie, nebo, ozdoba, okrasa, osud), či dvadsaťdeväťapoldenný synodický (vzhľadom k Slnku –nakoľko sa počas lunárneho obehu zodiakom Slnko posunie o určitú vzdialenosť, Luna musí prekonať väčšiu dráhu, než pri siderickom obehu. Συνοδευω, gr. synodeyo – cestovať spolu, sprevádzať niekoho; συνοδια, gr. synodia – spoločná cesta s niekým, skupina cestujúcich, spoločenstvo, spoločnosť, združenie, zhromaždenie; συνοδος, gr. synodos – schôdzka, zrážka, bojové stretnutie, porada, spojenie, zblíženie, dôchodok).

Saturnský cyklus, ktorý sa môže počas života človeka zopakovať až trikrát, trvá dvadsaťdeväť a pol roka (všimnime si obdoby trvania lunárneho cyklu v dňoch a saturnského v rokoch!). Uránsky obeh sa už v živote jedinca neopakuje, lebo má osemdesiat štyri rokov. Temer dvojnásobná obežná doba Neptúna – skoro stošesťdesiatpäťročná – už nekoreluje so žiadnym zo životných cyklov človeka. Obežná doba Pluta je na jeden ľudský život takisto pridlhá, trvá 248 rokov a je v rezonancii 3:2 s obežnou dobou Neptúna. (Doba jeho obehu okolo Slnka v rokoch je blízka dobe tehotenstva v dňoch, cca 250 dní, čo je približne deväť lunárnych mesiacov – preto ten príbeh na začiatku textu.)

Marsovi trvá jeden obeh približne dva roky, jupiterská revolúcia je dvanásťročná. Všetky tieto cykly – niektoré viac, iné menej – korelujú s dôležitými životnými etapami ľudského života.

– ½ Jupiterovho cyklu – 6 rokov – vstup do školy – nadobúdanie múdrosti

– 7 rokov – (Luna prechádza jednotlivými fázami v približne sedemdňovom rytme), Saturnovi trvá približne sedem rokov, aby prešiel do kvadratúr a opozícií voči radixovej polohe, Urán prechádza každých sedem rokov do ďalšieho znamenia

– 12 rokov – uzatvára sa jupiterská revolúcia – v dvanástich je človiečik „najmúdrejším“ tvorom pod Slnkom

– 14 – 14,5 roka – (Luna sa za dva týždne dostáva do opozície (splnu)), Saturn v opozícii voči radixovej polohe, Urán v sextile na radixové umiestnenie

– 21-22 rokov – Saturn v kvadratúre voči radixu, (Luna v tretej štvrti), Urán v uhle 90° voči umiestneniu v radixe, v kvadratúre voči natívnej polohe

– 24 rokov – Jupiterova druhá revolúcia – z človiečika študujúceho sa stáva filozof

– 28 rokov – (za 28 dní Luna prejde ďalšiu štvrtinu horoskopu), Urán sa dostáva do trigónu s natívnym Uránom

– 29,5 roka – (Luna počas tejto doby vstupuje do konjunkcie so Slnkom – od novu do novu), Saturn končí prvú revolúciu, človek odchádza z detstva, vstupuje do dospelosti

– 35 rokov Urán, Saturn, (Pluto) načínajú krízu stredného veku

– 36 rokov – tretia kompletná Jupiterova revolúcia – stávame sa skutočnými filozofmi vlastného života

– 39 – 43 rokov – uránska „polrevolúcia“, vrcholí kríza stredného veku, Urán je v opozícii voči polohe v radixe, Luna je v dennom behu pred polovicou druhého cyklu, Saturn sa nachádza približne v strede druhého revolučného obehu, pripravuje nás spolu s Uránom vstup do druhej polovice života

– (48) 49 – 50 rokov – vyvrcholenie krízy stredného veku – Jupiter, Saturn, Urán, Luna prechádzajú dôležitými pozíciami v horoskope

– 59 – 60 rokov – ukončuje sa 2. saturnský cyklus – vek staroby ako múdrosti – vek múdreho geronta, ktorý oznamuje prirodzený odchod do dôchodku

Pokračujem textom, ktorý som napísal v januári 2008-eho roku. Kurzívou sú v ňom vyznačené časti textu, ktoré som zmenil alebo doplnil v máji-júni roku 2023:

Som zvedavý, aké zmeny nám v tejto epoche chce Pluto vstupom do Kozorožca pripraviť. Po niekoľkých mesiacoch, začiatkom leta, sa síce ešte vráti na nejaký čas do Strelca, potom však 16 rokov bude dlhodobým tranzitom transformovať energiu zemského znamenia. Pri ostatnom prechode Kozorožcom v osemnástom storočí (1762 – 1779) došlo k mnohým spoločenským zmenám, mnohé sa ešte len pripravovali. Menila sa charakteristika spoločnosti a pripravovali sa základy pre koniec feudalizmu a nástup nového veku, aj keď v strednej Európe ešte vrcholí panovnícky absolutizmus. V našich krajinách robí reformy Mária Terézia – v školstve, vede, baníctve, priemysle. V Rusku vládne osvietenská, ale absolutistická Katarína II., Amerika sa pripravuje na nezávislosť, veľké zmeny spoločnosti vo Francúzsku chystajú vznik revolúcie, planéta Urán čaká na svoje objavenie. Dvestopäťdesiat rokov predtým, v prvej polovici šestnásteho storočia (1515 – 1533 Pluto v Kozorožcovi) vrcholí renesancia a dochádza k postupnej barokizácii vtedajšej Európy, Turci sa preženú vo svojich výbojoch aj naším územím, Hernando Cortéz obsadzuje veľmoc Aztékov, Francisco Pizarro dobyje ríšu Inkov. Končí stredovek, začína novovek. Raffael domaľoval svoju Sixtínsku Madonu, Michelangelo tvorí Mojžiša, pracuje v Sixtínskej kaplnke na veľkej nástropnej maľbe, komponuje úžasnú sochársku výzdobu kaplnky Mediciovcov. Martin Luther „pribíja na dvere chrámu vo Wittembergu“ svojich 95 téz a vyzýva k verejnej dišpute všetkých, ktorí nesúhlasia s predávaním odpustkov, načína tak veľký krajec reformačného hnutia, hlásiac sa aj k duchovnému dedičstvu Jána Husa. Svet sa radikálne mení. Pluto v Kozorožcovi staré láme a pripravuje vznik nových epoch.

Nasledujúca vsuvka s uvedeným priamo/nepriamo súvisí.

„Veda sa snaží byť niečím viac než len voľným zväzkom nezáviských disciplín, ale i tí, čo sa snažia o systémovo-vedecký prístup, musia uznať, že Zemi nerozumieme o nič lepšie, než lekári v 19. storočí rozumeli svojim pacientom. Sme si však dostatočne vedomí fyzického stavu Zeme, aby sme rozpoznali vážnosť choroby, ktorou trpí. … Blížime sa k jednému z takých bodov zúčtovania a naša budúcnosť sa podobá budúcnosti cestujúcich na výletnom parníčku, ktorí sa pokojne plavia nad Niagarskými vodopádmi, a netušia, že im zlyhajú motory. … Napraviť alebo aspoň zmierniť následky našich chýb z minulosti bude vyžadovať obrovské medzinárodné úsilie a starostlivo naplánovaný sled krokov, ktorý by nahradil fosilné palivá bezpečnejšími zdrojmi energie. Ako civilizácia sme veľmi podobní niekomu, kto je závislý na droge, ktorá zabíja, keď sa prestane užívať, a zabíja, aj keď je závislému odobraná zo dňa na deň. … Sme schopní katastrofálne ničiť, ale máme tiež potenciál založiť veľkolepú civilizáciu. … Musíme sa naučiť používať (technológiu) múdro, …, s myšlienkou na zdravie Zeme, nie na zdravie ľudí. Preto je už neskoro na trvalo udržateľný rozvoj; my potrebujeme trvalo udržateľný ústup. Sme tak posadnutí myšlienkou rozvoja a zdokonaľovania ľudstva, že nám ústup pripadá ako sprosté slovo, ako niečo, za čo by sme sa mali hanbiť.“ James Lovelock

Zabudli sme, že len pred relatívne krátkym časom sme mnohí žili viacmenej minimalistickým životom – donútili nás k tomu životné podmienky. Pritom si nemyslím, že by bol náš život v tom období chudobnejší, menej šťastný, než je dnes. A to sme nemali mobily, cyklistické prilby, mikrovlnky, megdonaldy, najky, lajky, hejty, hoaxy, konšpiračné teórie, kritické myslenie a politickú korektnosť… Kozorožec od nás priam žiada svojou povahou retraktívneho zemského znamenia, aby sme to, čo tvrdí v predchádzajúcej stati James Lovelock vo svojej knihe Miznúca tvár Gaie (Posledné varovanie) z roku 2009, začali striktne dodržiavať, kým nie je neskoro!

Pluto

Prečo ma ale zaujal práve ten z bohov – archetypov, ktorý z desiatky najčastejšie používaných v astrológii (niektorí astrológovia ho dodnes nezaradili do svojho panteónu) bol objavený ako posledný? Svoju revolúciu (obeh okolo Slnka) ukončuje po viac ako dvesto štyridsiatich siedmich rokoch. Je teda dosť problematické brať ho do úvahy pri výklade osobného horoskopu, pokiaľ sa nenachádza v dôležitom umiestnení – v blízkosti dominantných bodov horoskopu (v stéliu s osobnými planétami, na ascendente, v mediu coeli, …). V takom prípade jeho pôsobenie pociťujeme (veľmi individuálne) aj na osobnej úrovni.

Keď teda prijmeme myšlienku nadosobnosti jeho vplyvu, bude jeho cyklus zrejme signifikantný pre dlhšie historické obdobia, takže, v konečnom dôsledku pôjde o vplyv mimogeneračný.

Viacerí astrológovia sa pokúsili na základe poznaných historických súvislostí o interpretáciu jeho pôsobenia v znameniach v dvadsiatom storočí od jeho objavenia. V roku 1930 bol už osemnástym rokom v Rakovi, kam vstúpil 11. septembra 1912, pár mesiacov po potopení Titaniku. Tento vstup trval len krátko a už začiatkom tretej dekády októbra sa Pluto vracia naspäť do Blížencov. Aj druhý pokus o pobudnutie v znamení mu potrvá len nejaký mesiac – od júla do decembra 1913. Tretí pokus už bol úspešný a od 27. mája 1914 zostane v Rakovi dvadsaťšesť rokov do 14. júna 1939. V čase do mája 1914-ho roku a tesne po ňom sa odohrá viacero historicky významných udalostí. Z nich najvýraznejšie poznamenajú dejiny sarajevský atentát a vstup Rakúsko-Uhorska do vojny so Srbskom, ktorá prerástla do svetového konfliktu. Rak zosobňuje princíp rodiny. Práve ten trpel počas jeho počiatočného tranzitu znamením najviac. Nielen zo spoločenského, ale i z politického hľadiska. Rozpadla sa „rodina“ Rakúsko-Uhorska, ale i Nemecká monarchia, vznikol Sovietsky zväz a ďalšie nové štáty, medzi nimi i Česko-slovenská republika. Novovzniknutým mocnostiam toto rozdelenie nestačí a chystajú ďalšiu vojnu. Tridsiate roky tomu plne nasvedčujú, napĺňajúc posolstvo krachu na burze v októbri 1929 a hospodárskej krízy, ktorá poznačila celý svet. Chudoba postihla obrovské množstvo rodín, a to ešte netušili, čo sa na nich chystá. Európou sa ženie prízrak fašizmu a nacizmu. Šíri sa choroba dovtedy málo evidovaná – rakovina. A tak, keď Pluto po prvýkrát prekročil hranicu Leva v októbri 1937, všetko je pripravené na nový boj mocností. Druhá polovica roka 1938 a začiatok nasledujúceho (Pluto opäť vstupuje do Leva) sa nesie v znamení príprav druhej svetovej vojny. V polovici júna vstupuje Pluto s mocenskými chúťkami do Leva a 1. septembra nemecké vojská do Poľska. Začína druhá svetová vojna. Pobyt Pluta v znamení ohňa je kratší, než v predošlom Rakovi, trvá len do júna 1958. Sféry vplyvu boli rozdelené, atómová éra zavŕšená zničením Hirošimy a Nagasaki. Ale na to, aby sa mohli hrôzostrašné výbuchy uskutočniť, musel prebehnúť atómový výskum, ktorého ťažisko spadá práve do tridsiatych rokov, obdobia, kedy Američan Clyde Tombaugh objavuje na fotografickej platni fotografovanej teleskopom podozrivý bod, ktorý potvrdil existenciu vtedy najvzdialenejšej planéty slnečnej sústavy – Pluta. Bolo to 18. februára 1930 (objav bol oznámený po overení 2. marca). Správu o objave vydalo Lowellovo observatórium 13. marca 1930, v deň 149. výročia nájdenia Urána. Viac ako doteraz sa civilizáciou šíri „epidémia“ srdcových chorôb, hlavne infarktu. Slnko a Lev sú spojení so srdcovocievnym obehom.

Z Leva vystupuje Pluto v júni 1958. Európa je rozdelená „železnou oponou“ na východnú a západnú zónu, zásadné spory sú na istý čas zažehnané. Novú éru štartuje sovietsky Sputnik, ktorý vyletel na obežnú dráhu Zeme v októbri 1957. Počas tranzitu Pluta Pannou do júla roku 1972 vznikol Európsky parlament, vznikla ČSSR, do vesmíru letel Jurij Gagarin a „americkí kozmonauti pristáli na Mesiaci“, vzniklo Európske spoločenstvo, WHO rozširuje svoje pôsobenie po celom svete, sústreďuje sa hlavne na program hygieny, dietetiky vo verejnom meradle a kontrolu pôrodnosti.

Váhami tranzituje Pluto nasledujúcich dvanásť rokov, aby v tom čase jeho tranzit narušil krehkú rovnováhu svetových mocností. V tomto období nastúpili svoju víťaznú cestu počítače.

Od augusta 1984 ho nájdeme v Škorpiónovi, domovskom znamení, aby tu v zmysle vlády nad extrémnymi stránkami nášho života, hlavne nad sexom, rozbehol „epidémiu“ pornografie, AIDS a pohlavných chorôb, tak ako počas svojho tranzitu znamením koncom 15. storočia, kedy vypukla prvá epidémia syfilitídy v Európe. Toto obdobie je poznamenané radikálnymi zmenami sveta – nastupuje Gorbačov, dôjde ku katastrofe v atómovej elektrárni Černobyľ, padá berlínsky múr, dochádza k ružovému prevratu, udalostiam v Južnej Afrike, Juhoslávii, k osamostatneniu Slovenska.

Tranzit Strelcom od januára 1995 prináša pokus o medzinárodné riešenie „protiprávnych aktov“ teroristov, aj keď dnes ťažko rozlíšime, kto teroristom vlastne je! Ládin? USA? Biela mafia? Bankári? Všetci dokopy? Alebo my sami, keď dopustíme, aby sa dialo vo svete to, čo sa deje?

Od februára 2008 s letnou prestávkou sa nachádza v Kozorožcovi. Je neskoro na trvalo udržateľný rozvoj; my potrebujeme trvalo udržateľný ústup.

Tranzity Pluta Kozorožcom v historických súvislostiach

Predtým, než vstúpil na začiatku nášho letopočtu Pluto do Kozorožca, kde vládne Saturn, sa udialo aj toto:

Koncom marca roku 8 p.n.l. vstupuje Urán do Rýb, aby dva roky nato umožnil príchod revolúcie (revolucionára) do duchovnej oblasti na Blízkom Východe. Urán vytvára zároveň provokujúcu opozíciu voči Plutovi a harmonický trigón s Neptúnom, vládcom Rýb. Krátky čas predtým vstupuje do znamenia vody aj Saturn, „hviezda Židov“, očakávajúc v najbližšom roku Jupitera, „kráľovskú planétu“, aby sa stretli v trojnásobnej konjunkcii „betlehemskej hviezdy“, zvestujúcej príchod učiteľa lásky, Joshuu. Už v apríli (25.4.) roku 9 sa stretávajú planéty v konštelácii hexagramu (berúc do úvahy aj Asc a MC udalostí, takisto transsaturnské planéty Urána, Neptúna a Pluta – vtedy nepoznané, ktoré predstavujú archetypy kolektívneho nevedomia), Dávidovej hviezdy, predpovedajúc možnosť narodenia silnej osobnosti (stabilnej osobnosti). V polovici mája roku 8 sa objavuje konštelácia hexagramu druhýkrát, v prvej dekáde júna tretíkrát, štvrtý raz je to 10. júna, piate stretnutie planét v hexagrame je 2. júla roku 8. Začiatkom roku 7 prekračuje Jupiter hranicu Rýb, aby sa najskôr stretol s Uránom (koncom februára) vo veľkom stelliu (Lu, Ur, Ju, Sl, Sa, Ve), čo samo osebe hovorí o posilnení vplyvu znamenia, ale i o tom, že v tomto čase prídu na svet osobnosti silno poznačené týmto planetárnym spojením. 6. – 7. apríla sa stretnú planéty v hexagrame šiesty, 4. mája siedmy raz. Koncom mája roku 7 došlo k prvej konjunkcii Jupitera so Saturnom na rozhraní 21. a 22. stupňa Rýb (v sabiánskych symboloch: Prorok nesúci dosky s Novým Zákonom schádza nadol po svahu hory Sinaj. Význam symbolu môžeme interpretovať takto – Potreba priniesť dolu na rovinu každodennej existencie jasné poznatky, ktoré boli získané pri „vrcholnej skúsenosti“. Vnútorný zážitok premení život človeka, aby mohol byť sprístupnený ostatným. Je to obraz človeka, ktorý je poverený vážnou úlohou ) a planéty tesne predtým, 26. a 27. mája roku 7 vytvárajú po ôsmy raz v priebehu dvoch rokov konšteláciu hexagram. Prichádzajú pastieri od oviec i traja mudrci – astrológovia z východu, ktorí vypočítali, čo sa bude v židovskom svete a na celom Blízkom Východe diať! (Konštelácia hexagramu sa objavila vďaka dlhoročnému „spasiteľskému“ sextilu Neptúna a Pluta, ku ktorému sa pripojil v sextile takisto Urán. Odvtedy sa to v dejinách zopakovalo viackrát, ako to pripomenieme v nasledujúcom texte. V súčasnosti sa „spasiteľský“ sextil prejavuje od roku 1943 a od polovice augusta 2022 sa k nemu „pridal“ aj harmonický sextil Urána s Neptúnom, takže sa hexagram, berúc do úvahy aj Asc a MC, môže opäť viackrát prejaviť. Potenciál možností sa vytratí až po roku 2030, kedy Urán z bisextilu s Neptúnom a Plutom vzdiali.)

V apríli roku 30 alebo 33 nášho letopočtu bol pravdepodobne ukrižovaný Ježiš, v roku 33 dochádza ku kríze rímskeho peňažného trhu, tá bola zažehnaná ústavnými opatreniami proti úžere a vypovedaním pôžičiek, ako aj pomocou štátnej preklenovacej pôžičky sto miliónov sesterciov, ktorú povolil cisár Tiberius. Asi v roku 34 sa Saul z Tarsu, neskorší apoštol Pavol, obrátil na kresťanstvo, v tom istom roku bol pri prenasledovaní kresťanov ukameňovaný sv. Štefan.

5. januára 42 vstupuje Pluto prvýkrát do Kozorožca, jeho druhý vstup do zemského znamenia datujeme jedenástym novembrom roku 42. V znamení pobudne do 12.12.61. Neptún vstupuje do Rýb v marci 37 a pobudne v znamení do marca 61. V roku 45 sa apoštol Pavol vydáva na svoju prvú apoštolskú misiu, ktorá mu trvala až do roku 48. Ďalšie jeho cesty nasledovali do roku 58.

– asi 48 účastníci apoštolského koncilu, stretnutia apoštolov s misionármi Pavlom a Barnabášom, prijali Apoštolský list. Podľa neho budúci kresťania, prijímaní do cirkvi spomedzi pohanov (nežidov), nie sú viazaní Mojžišovým (starozákonno-židovským) zákonom, okrem niekoľkých výnimiek. Koncil schválil misionársku aktivitu apoštola Pavla

– rok 54 – Nero vyhlásený za nového cisára Ríma

– v roku 58 apoštola Pavla na príkaz Židov uväznili, keď do Jeruzalema priniesol peniaze pozbierané medzi pokrstenými pohanmi, na podporu tamojšej kresťanskej obci. Ako rímskeho občana ho prevzali Rimania. Na slobodu sa dostal asi v roku 63 a pokračoval v misijnej činnosti

12.12.61 vystupuje Pluto z Kozorožca a prechádza do Vodnára

– v roku 62 – Židmi ukameňovaný Jakub, apoštol a hlava kresťanskej obce v Jeruzaleme

– rok 64 – požiar zničil dve tretiny Ríma, ľud označil za podpaľača Neróna, ten odvracia pozornosť zo seba na kresťanov, ktorých potom bez milosti prenasledovali

– v roku 64 alebo 67 Peter a Pavol umierajú mučeníckou smrťou, Petra ukrižovali dolu hlavou, Pavla ako rímskeho občana sťali

21.1.287 Pluto vstupuje do Kozorožca a je tam do 20.1.306

– 284 nový cisár Dioklecián sa pokúša vyviesť Rímsku ríšu z krízy

– 290- ako prostriedok proti úžerníctvu stanovil Dioklecián najvyššiu sadzbu úrokovej miery pri pôžičkách pevne na 12 percent ročne

– 293 Dioklecián zaviedol systém tetrarchie (štvorvládia). Ríšu riadia štyria tetrarchovia

– 297 Dioklecián rozdelí ríšu na 12 diecéz so 101 provinciami. Hospodársku a finančnú situáciu sa pokúsil zlepšiť viacerými reformami. Reorganizoval štátny aparát, sprísnil daňovú politiku zavedením priamych daní bez výnimiek pre všetkých občanov ríše a radikálne obmedzil autonómiu obcí

– asi 300 Mayská kultúra dosiahla najväčšiu územnú rozlohu

– asi 300 kresťanstvo oficiálnym náboženstvom v podobe arménsko-gregoriánskej cirkvi v Arménii

– začiatok 4. storočia – Vátsjájána Mallanága napísal Kámasútru

– 301 Dioklecián určil maximálne ceny a menovou reformou sa pokúsil zastaviť vlny zdražovania a predovšetkým úžernícke ceny chleba

– 303 Dioklecián vydáva nový edikt o prenasledovaní kresťanov, zostrený ďalšími z rokov 303 a 304 – zákaz obradov, búranie kostolov, konfiškácia majetkov, pálenie Biblie

– 1.5. 305 – dobrovoľné odstúpenie Diokleciána (objavuje sa spomínaná konštelácia planét – výrazný hexagram –viacnásobný počas jari )

– Umenie dostalo úplne iný, celistvý, neschematický charakter a po dlhom období „zmätku“ sa opäť tvoria diela s dlhodobým účinkom

24.2.532 Pluto v Kozorožcovi do 18.1.551

Sedem rokov pred vstupom Pluta do Kozorožca v roku 525 v Ríme žijúci skýtsky mních Dionýsius Exiguus zostavil z poverenia pápeža veľkonočné tabuľky (na výpočet dátumu Veľkej noci), ktoré v podstate platia dodnes. Zaviedol v nich rátanie rokov od Kristovho narodenia (kresťanský letopočet), hoci pri výpočte Kristovho narodenia sa pomýlil o tri, ba možno až o dvanásť rokov

V roku 528 východorímsky cisár Justinián I. dal spísať všetky zákony a výnosy rímskych cisárov od čias Hadriána do právnej zbierky Corpus Iuris Civilis. Toto najväčšie zákonodárne dielo všetkých čias, obsahujúci aj výroky a komentáre rôznych právnych autorít, bolo skompletizované v roku 534 a stalo sa základnou kodifikačnou príručkou klasického rímskeho práva. Vďaka nemu sa rímske právo mohlo stať objektom intenzívneho štúdia európskych učencov a jedným z východísk európskeho právneho systému

Rok 529 – Benedikt z Nursie založil kláštor Monte Cassino, pokladá sa za zakladateľa západného mníšstva

V roku 532 Byzantská ríša – krvavo potlačené povstanie cirkusových strán Niké, bola pritom zničená časť Konštantínopola. Po potlačení povstania mesto obnovované, v rámci obnovy bol postavený chrám Božej Múdrosti – Hagia Sophia – vysvätený 537

– 541 bubonický mor zasiahol Byzanciu, denne umieralo až 100 ľudí

– 543 bubonický mor zavlečený do Franskej ríše cez prístav Marseille a rozšíril sa po veľkej časti južnej a západnej Európy

– 552 mnísi prepašovali v dutej palici dve kukly hodvábnika morušového z Cejlónu do Konštantínopola – založili hodvábnický monopol

– začína obdobie Byzantského umenia

21.1.778 Pluto v Kozorožcovi do 30.11.796

– 781 kráľ Karol povolal na svoj dvor ako radcu anglosaského učenca, básnika a teológa Alkuina, ktorý sa stal vedúcim jeho dvorskej školy a mal veľkú zásluhu na reforme vzdelávania vo franskej ríši

– 782 Karol dal rozdeliť saské územia na grófstva podľa franského vzoru

– 785 začala sa stavať veľká mešita v Cordóbe – ústredná mešita arabského sveta na západe

– 786 Bagdadským kalifom sa stal Harún ar-Rašíd, za jeho vlády dosiahla abbásovská ríša najväčší rozmach

-787 na záver II. nicejského koncilu sa obnovilo uctievanie obrazov a ikonoklazmus bol odsúdený ako heréza

– 793 nórski Vikingovia prepadli anglický kláštor Lindisfarne, čím začalo obdobie vikingských (normanských) výbojov do Anglicka, západnej Európy a do Ruska

25.12.800 – Pluto už tranzituje Vodnárom – počas vianočných bohoslužieb v Chráme sv. Petra pápež Lev III. korunoval Karola Veľkého za cisára, cisárstvo pretrvalo až do 1806. Obdobie tranzitu Pluta Kozorožcom bolo označované ako obdobie temna, po ňom v r. 800 nastupuje karolínska renesancia

4.1.1024 Pluto v Kozorožcovi do 4.2.1041 – 1025

– italský benediktínsky mních a hudobný teoretik Guido z Arezza svojím základným dielom Micrologus de disciplina artis musicae zaviedol dodnes používanú notáciu melódií. Notové znaky zapisoval v štvorlinkovej osnove rôznych farieb a zaviedol solmizáciu

– 1037 Rusko – veľkoknieža Jaroslav I. Múdry založil v Kyjeve Chrám sv. Sofie, ktorý bol hlavnou svätyňou ruskej cirkvi. Za Jaroslava prežívala Kyjevská ríša rozkvet a kodifikovalo sa aj ruské právo (najstarší ruský zákonník Russkaja Pravda) – kryje sa so začiatkom obdobia románskeho umenia

26.12.1269 Pluto v Kozorožcovi do 20.2.1286 – 1273

– Rudolf I. bol zvolený za prvého nemeckého kráľa z rodu habsburgovcov

– 1275 – benátsky kupec a cestovateľ Marco Polo prišiel so svojím otcom Niccolom a jeho bratom Maffeom po dlhej ceste cez Turecko, Perziu a Pamír do Chánbalyku (dnes Peking) a získal priazeň veľkého chána. Ostali v Číne 17 rokov

– 26.8.1278 v bitke na Moravskom poli zvíťazil nemecký kráľ Rudolf I. Habsburský nad českým kráľom Přemyslom Otakarom II. Rudolf prebral správu nad Rakúskom, Štajerskom, Korutánskom a Kranskom

-1282 – Rudolf I. Habsburský položil základy rodovej moci Habsburgovcov

– obdobie vrcholnej gotiky

– (hexagramy v roku 1285)

24.12.1515 Pluto v Kozorožcovi do 3.2.1532

Veľmi silné obdobie s predchádzajúcimi tranzitmi Urána a Neptúna, ktoré sa podobajú na súčasné prechody veľkých planét Kozorožcom, Vodnárom, Rybami – vrcholí renesancia

– 1516 sir Thomas More (Morus) opísal vo svojom sociálno-kritickom a satirickom spise Utópia spoločnosť založenú na spoločnom vlastníctve

– 31.10.1517 wittenberský teológ Martin Luther formuloval v 95 tézach svoju kritiku obchodu s odpustkami. Lutherove tézy mali v rímskonemeckej ríši veľký ohlas a vyvolali reformáciu

– 1518 – Veit Stoss (Wit Stwosz) dokončil drevenú plastiku pre Norimberg po hlavnom oltári v Krakove. Majster Pavol pracuje v tom čase v Levoči na hlavnom oltári, najvyššom neskorogotickom oltári na svete a na ďalších sochách a oltároch na Spiši

– 1518 nemecký počtár a banský úradník Adam Reise zaviedol vo svojej prvej knihe moderný znak odmocňovania

– 1519 umiera Leonardo da Vinci

– 1520 Luther páli pápežskú bulu, ktorá stojí proti mnohým jeho tézam proti odpustkom, na čo bol rok na to exkomunikovaný z cirkvi, po neochote odvolať bola naňho uvalená aj ríšska kliatba

– 1521 Hernán Cortéz dobýja Tenochtitlán, hlavné mesto ríše Aztékov

– 1522 po 18 mesiacoch sa vrátili do Španielska námorníci, ktorí prežili Magalhaesovu výpravu a oboplávali Zem

– 1525 končí sedliacka vojna v strednom Nemecku – 1526 v bitke pri Moháči Süleyman II porazil uhorské vojská, Čechy a Uhorsko sa stávajú súčasťou Habsburskej monarchie

– 1526 Albrecht Dürer Završuje svoje dielo obrazom Štyria apoštoli

– 1529 (leto hexagram – Urána nahradil Saturn)

– 1530 Augsburské vyznanie viery

– 1533 Francisco Pizarro dobýja ríšu Inkov – obdobie ukončenia neskorej gotiky, nástup renesancie hlavne v zaalpskej Európe

8.1.1762 Pluto v Kozorožcovi do 27.1.1778

– 1762 – Jean-Jacques Rousseau uverejnil svoje najdôležitejšie diela Emil, alebo o výchove a O spoločenskej zmluve (o dobrovoľnej zodpovednosti jednotlivca voči spoločnosti ako základu štátu, pričom definoval, že suverenita štátu pochádza z ľudu).

– 1762 – Mária Terézia vydala dekrét, ktorým v Banskej Štiavnici založila vysokú školu pre výchovu banských odborníkov

– 1762 – Katarína Veľká na Ruskom tróne, robí reformy, tvorí nový zákonník

– 28.6.1763 – západné Slovensko, predovšetkým oblasť Komárna, postihlo najstaršie doložené zemetrasenie na jeho území. S najväčšou pravdepodobnosťou malo hodnotu 5,8 magnitúdy. O život prišlo 63 ľudí a vyše 1000 bolo zranených, zrútilo sa 279 budov

– 1765 – na cisársky trón sadá Jozef II.

– 1767 – uhorská kráľovná Mária Terézia vydala urbársky patent, ktorý znamenal jednotnú úpravu poddanských pomerov v Uhorsku, chránil poddaných pred nadmerným vykorisťovaním a bol zameraný na zvýšenie produktivity ich práce, patent platil do 1848 (v rokoch 1767 – 1773 sa viacnásobne prejavuje hexagram vďaka zemskému trigónu Urán, Neptún, Pluto)

– 1773 – protibritský odpor kolonistov vrcholí v Bostone tzv. bostonským pitím čaju – začína klasicizmus (neoklasicizmus) – umelecký smer, ktorý všetko obsiahne, všetko zjednocuje a zasahuje všetok vtedajší euroamerický svet

Ako je na tom obdobie prelomu 20. a 21 storočia?

Ak chceme astrologicky hodnotiť udalosti, ktoré prebehli počas tranzitu Pluta Kozorožcom, je dobré poznať astrologické súvislosti spojené s týmto znamením a tranzitom predovšetkým spoločenských a transsaturnských planét týmto energetickým poľom. 19-ho januára 1984 vstupuje do Kozorožca planéta Neptún a súčasne s ním(deň nato) aj Jupiter. Pritom kvalita Neptúna nie je v Kozorožcovi ani povýšená, ani poškodená. V čase vstupu je harmonicky aspektovaný nielen konjunkciou s Jupiterom, ale tiež harmonickou väzbou na Pluta a Marsa zo Škorpióna. V takejto polohe vytvára predpoklady pre vstup do politiky a vlád takých osobností, ktoré prichádzajú s humánnymi snahami (skôr ich môžeme charakterizovať ako idealisti, romantici, …). Rok po vstupe Neptúna a Jupitera do Kozorožca nastupuje k vláde ZSSR Michail Gorbačov, začína sa perestrojka a Sovietsky zväz sa dostáva do poslednej fázy svojej existencie.

13-ho februára sa na hranici znamení Strelec-Kozorožec spájajú v konjunkcii Saturn s Uránom. V nasledujúci deň sa Saturn premiestňuje do Kozorožca a deň nato aj Urán. Saturn je v znamení posilnený, je tu doma, aby poukázal potrebu udržať vládu stabilizovanú, so znakmi zdravého konzervativizmu. Uránova tendencia je opačná, hovorí o potrebe novôt, reforiem. Dochádza teda k svárom medzi romantikom Neptúnom, konzervujúcim Saturnom a novátorom Uránom, čo vytvára predpoklad výrazných spoločenských zmien. Keď sa k protagonistom diania pripojí aj Mars a pretranzituje cez „duchovne“ naladeného Neptúna, v Bratislave prebehne 25.3.1988 sviečková manifestácia. Veci dostávajú nový spád, nové smerovanie. Objavujú sa politici, z ktorých mnohých poznáme aj z dnešného spoločenského diania.

27.6.1988 sa Saturn a Urán opäť stretnú na hranici spomínaných znamení, tentoraz obaja v retrográdnom pohybe. Slnko prechádza voči nim v opozícii Rakom. Na parížskej stanici Gare de Lyon dochádza k zrážke dvoch vlakov, pri ktorej zomrelo 56 ľudí. 3. júla zostrelil americký krížnik nad Perzským zálivom iránske dopravné lietadlo – 290 mŕtvych.

21. augusta sa na Václavskom námestí v Prahe zišlo niekoľko tisíc ľudí, aby (mlčky) odsúdili vtedajší režim.

Od novembra 1988 Saturn a Urán prechádzajú v progresívnom pohybe opäť do Kozorožca – Saturn pred polovicou novembra, Urán vstúpi do zemského znamenia „rámusiac“3.12. – štyri dni pred obrovským zemetrasením, ktoré zrovnalo so zemou mestá Spitak a Leninakan v Arménsku, pričom zahynulo okolo 25 000 ľudí! Je dobré pripomenúť si aj Aféru Lockerbie, teroristický útok na dopravné lietadlo, pri ktorom zahynulo v blízkosti škótskeho mesta 270 pasažierov.

Začiatkom marca a v  poslednej tretine júna 1989 sa Saturn stretol v konjunkcii s Neptúnom, pričom sa v pauze medzi ich stretnutiami udialo niekoľko ďalších tragických udalostí, napríklad tragédia na futbalovom štadióne v Sheffielde 15. apríla, masaker na Námestí Nebeského pokoja v Pekingu 4. júna s odhadovaným počtom mŕtvych od 3600 do 10 000 a s asi 60 000 ranenými.(Akoby si Kozorožec vyberal prostredníctvom energií archetypov svoju daň.)

9. novembra 1989 padol „berlínsky múr“, 14-ho sa tretíkrát stretáva Saturn, vládca Kozorožca, v presnej konjunkcii s Neptúnom v zemskom znamení, pričom v presnej opozícii voči nim prechádza Rakom Jupiter. Mocenská opozícia musela potom u nás vyvrcholiť 16 – 17-ho novembra 1989 takzvanou „nežnou ružovou zamatovou revolúciou“. Spomínaných aspektov sa totiž priamo zúčastnila aj Venuša v konjunkcii so Saturnom a Neptúnom. Dnes udalosť hodnotí väčšina historikov a politilógov ako prevrat, ktorý mal s revolúciou málo spoločného. V horoskope udalostí v Prahe chýba revolučný element ohňa. Až 18.11. vstupuje do ohnivého znamenia Strelec komunikátor Merkúr a pár dní po ňom Slnko, aby mohli prebiehajúcim udalostiam pridať aj filozofický rámec. 29. decembra, kedy k Saturnovi a Neptúnovi vstúpilo do Kozorožca aj Slnko, stal sa prezidentom Česko-Slovenska Václav Havel. V skoro presnej opozícii voči Slnku prechádzal Rakom retrográdny Jupiter.

Z mundánneho hľadiska sa dá táto opozícia hodnotiť ako aspekt vyvolávajúci nezhody medzi vládnymi činiteľmi, hazard, riziká zadlžovania. Hm! Zaujímavé!

Opis udalostí z uhla pohľadu „víťazov“ nájdeme v obrovskom množstve zdrojov. Postupná „rekorytarizácia“ prebehla v nasledujúcich dňoch, týždňoch, mesiacoch, vďakabohu bez množstva zbytočných obetí.

Tie, ktoré môžeme pripísať na vrub situácie súvisia predovšetkým s Havlovou všeobecnou amnestiou, kedy sa dostali spoza mreží na slobodu predovšetkým nepolitickí väzni a mnohí z nich veľmi skoro pod vplyvom uvoľnených spoločenských okolnosti recidivovali a spáchali aj ťažké zločiny. Ale o tom sa radšej nehovorí.

Pluto sa v spomínanom období pokojne premiestňuje domovským znamením Škorpión a prebúdza v spoločnosti nevedomé sily. O tom hovoríme na inom mieste textov.

Z udalostí nasledujúcich rokov je pre nás dôležitý dátum 1.1.1993, kedy vznikla Slovenská republika (akciovka), o horoskope ktorej som už bol písal na iných miestach.

Saturn opustil domovské znamenie a vstúpil do Vodnára začiatkom februára 1991, Urán prekročil hranicu svojho domicilu na začiatku februára 1995 a Neptún vstupuje do Vodnára na prelome januára a februára 1998.

V čase presnej kvadratúry Saturna s Neptúnom a Marsa s Uránom dochádza 24. marca 1999 k nemorálnej operácii NATO bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN s názvom Spojenecká sila proti vtedajšej Juhoslávii – do nej sa aktívne zapojila aj vláda Slovenskej republiky pod vedením Mikuláša Dzurindu.

Znamenie Vodnára je spojené s modernými objavmi a vynálezmi, s oblasťou elektriny a elektroniky, takže sa nemôžeme čudovať, keď v čase konjunkcie Merkúra s Neptúnom sa plní komunikačný sieťový sen mnohých, 15-ho januára 2001 spúšťa prevádzku Wikipédia, encyklopédia so slobodným obsahom.

6.8. sa dostáva Saturn do presnej opozície voči Plutovi na osi Blíženci – Strelec. V čase trvajúcej opozície planét prekračuje Mars hranicu Kozorožca, aby 11.9. 2001 došlo k pádu dvojičiek WTC (dvojičky – Blíženci sú znamením, ktoré je patrónom USA). Odvetný útok USA na afgánsky Kábul na seba nedal dlho čakať, udial sa v čase, kedy opozícia vládcu Kozorožca Saturna v Blížencoch voči Plutovi v Strelcovi pretrvávala v pomerne presnom aspekte. Posledný tranzit Saturna v opozícii voči Plutovi vrcholí 26. mája, v auguste prežíva nielen Bratislava povodeň storočia.

Koncom prvej dekády marca 2003 opúšťa v „prvom pokuse“ Urán znamenie Vodnára.

Jupiter prechádza opozíciou voči Neptúnovi, Pluto provokovaný opozíciou Saturna povzbudzuje svetového žandára – USA – zámerne klamlivou informáciou o zbraniach hromadného ničenia k nespravodlivému útoku na suverénnu krajinu, Irak. Udeje sa to 20. marca a okrem vojsk Spojených štátov sa masakru zúčastňujú aj vojaci Veľkej Británie, Austrálie a Poľska. Samozrejme, žiadne spomínané zbrane sa nenašli, ale peniažky sa kotúľali do „správnych vreciek“. A vznikali nové „tuhé spojenectvá“, ktorých aktivity dnes opäť eskalujú.

Pluto v Kozorožcovi do kovidu

Dôležitou zmenou energií sme prešli koncom januára 2008, kedy Pluto vstúpil prvýkrát do Kozorožca. V polovici júna zemské znamenie v retrográdnom pohybe opusti, aby sa doň opätovne vrátil 27.11. nadránom a pobudol v ňom v nastúpenej kríze hodnôt ďalších šestnásť rokov. Nadobro z Kozorožca odíde 20. novembra 2024.

Kríza nazvaná hypotekárnou a dlhovou dostávala prvé kontúry už pár rokov skôr, ale naplno prepukla v roku 2008, kedy najskôr padla v polovici septembra banka Lehman Brothers, a kríza sa „zásluhou“ globalizácie finančného sektoru rozšírila ako mor do celého sveta. Od počiatku som ju bol nazýval krízou hodnôt, lebo finančný sektor bol iba obrazom toho, kam dospela takzvaná demokratická kapitalistická spoločnosť. Nečudo, že bola spojená aj s termínom morálny hazard! Lebo išlo o zámerne vytvorenú krízu, aby sa posilnilo postavenie oligo – či plutokracie sveta. A vyšlo im to! A podarilo sa im aj pár ďalších „kúskov“, ktorých dosah budeme vedieť vyhodnotiť až v čase, kedy vstúpi Pluto nadobro do znamenia oslobodzujúceho vzduchu, do znamenia Vodnár.

Skúsme si vyhodnotiť z hľadiska niektorých dôležitých tranzitov hlavne transsaturnských planét, aké dejstvá sa v „divadle svet“ udiali od roku 2008. Všetky nuansy diania, výstupy jednotlivých aktérov si dokáže každý nájsť na internete. Takže len v krátkosti.

Urán vstupuje pokusne spolu s Jupiterom do Barana koncom mája 2010. Obaja si robia „obhliadku terénu“, na ktorom sa naplno prejavia až v ďalšom roku. Po retrogradite spojenej s návratom do Rýb sa Jupiter púšťa na cestu impulzívnym ohnivým znamením 22. januára, aby si púť Baranom „poistil“ výbuchom bomby na letisku Domodedovo už 24. januára s tridsiatimi obeťami, a vypuknutím nepokojov v arabskom svete, ktoré boli neskôr tak vzletne nazvané arabskou jarou.

S niekoľkohodinovým rozdielom sa udejú ďalšie dve udalosti. Na východ od japonského ostrova Honšú dôjde 11. marca 2011 k ničivému zemetraseniu (celosvetovo štvrté najsilnejšie zaznamenané na svete) s následnou ničivou vlnou cunami. Celková bilancia katastrofy je: 19 759 mŕtvych, vyše 6 000 zranených, viac ako dve a pol tisíca nezvestných. Najznámejším miestnym názvom spojeným s udalosťou je Fukušima s poškodenou jadrovou elektrárňou. A Urán vstupuje 12.marca druhýkrát do Barana.

V roku 2011 prekračujú aj Neptún spolu s Chirónom hranice znamení – z Vodnára sa presúvajú do Rýb, ktoré sú pre Neptúna domovským znamením. Neptún to robí natrikrát – najprv v apríli, potom vo februári 2012 a na tretí pokus v novembri 2012, kedy sa dostal v retrogradite až na hranicu Rýb a Vodnára. Znamenie vody dodnes neopustil a jeho pobyt v ňom je sprevádzaný prípravami a realizáciou rôznych plandémií, čo vyvrcholilo kovidovou hystériou predošlých rokov. U nás sa rozmáha móda „pride pochodov“, do spoločnosti sa postupne infiltruje neoliberalizmus ako ideológia, ktorá začína ovládať médiá, a žiaľ, aj politickú scénu, čo sa najsilnejšie prejaví po voľbách roku 2020. Rastie sila islamského radikalizmu.

November 2013 je poznačený krvavými udalosťami v Kyjeve, kedy bol po rôznych peripetiách v ukrajinskej vláde vyprovokovaný takzvaný Euromajdan (november 2013 – február 2014, opozícia Jupitera s Plutom, kvadratúra Urána s Plutom). Zároveň začalo stupňovať napätie medzi Východom a Západom. Krym sa pripája po referende do Ruskej Federácie. Prezidentom Slovenskej republiky sa stáva po voľbách Andrej Kiska. Na čelo Ukrajiny nastupuje Petro Porošenko (Neptún „maká“ na plný výkon).

V roku 2015 dochádza k aktivácii napäťovej kvadratúry medzi konzervatívnym Saturnom a ideologicky neohraničeným Neptúnom. Zároveň Urán z Barana už niekoľko rokov atakuje Pluta v Kozorožcovi, čo odráža aj množstvo konfliktov, nešťastí a katastrof, ktoré sprevádzajú toto obdobie – okrem iných je to pád lietadla Malaysia Airlines, o ktorom sa popísalo a pohovorilo v médiách veľa kontroverzného. Spájalo sa to s vojenskou agresiou, ktorá sa rozhorela vo východnej Ukrajine v roku 2014.

V marci 2017 sa Saturn po skoro tridsiatich rokoch priblížil k hranici domovského Kozorožca. Teroristické akcie rôzneho druhu sprevádza T-kvadratúra Jupiter – Pluto – Urán. V čase zimného slnovratu vstupuje Saturn spolu so Slnkom do Kozorožca.

18. marca 2018 sa pridáva k Plutovi a Saturnovi aj Mars. V Rusku bol zvolený na ďalších 6 rokov za prezidenta Vladimír Putin.

V druhej polovici februára 2019 prekračuje Chirón hranicu Barana, čím získava bojovný charakter. Urán prechádza do Býka 5. marca a na prelome marca-apríla sa do tesnej blízkosti k Plutovi približuje Saturn. Prezidentkou sa u nás stáva 30. marca Zuzana Čaputová.

V horoskope SR z roku 1993 prechádza Saturn dvojicou „najväčších škodcov“- radixovými Uránom a Neptúnom, zároveň Slnko, reprezentujúce vládcu, je v kvadratúre na Slnko radixu!

Saturn sa približoval k Plutovi koncom roka a po vstupe Jupitera, Slnka a Merkúra do zemského znamenia bolo v čínskom Wu-chane vyhlásené vypuknutie dlhodobo pripravovanej a dopredu oznámenej „pandémie Covidu-19“.

Kovid a po ňom

12. januára 2020 prechádza Saturn presnou konjunkciou s Plutom, potom 30. januára, keď vytvoril Mars voči Neptúnovi presnú kvadratúru, vyhlasuje plutovská manipulačná WHO stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného rozmeru. 31. januára sa uskutoční brexitové vystúpenie Veľkej Británie z EÚ.

16. februára sa k Saturnovi, Plutovi a Jupiterovi v Kozorožcovi pripája Mars. Teda okrem Jupitera sa nachádzajú v znamení traja „škodcovia“. Veľké a Malé nešťastie, dopĺňané vládcom podsvetia. Akoby toho nebolo dosť, zvíťazila v parlamentných voľbách v Slovensku strana totálnych autsajdrov. Pri takom zoskupení archetypov, aké bolo v tom čase v Kozorožcovi, nemohlo dôjsť k ničomu inému, než k veľkému fatálnemu (Pluto) nešťastiu (Saturn, Mars), katastrofe, ktorá naznačuje, že „kopanie zdochýnajúceho koňa“ systému (Jupiter) dosahuje jeden z dôležitých vrcholov. V horoskope Slovenska sa to dialo na úrovni štvrtého domu – koreňov, domova, dedovizne, vlasti, rodiny, … v širokej konjunkcii so škodcami – Uránom a Neptúnom. V radixovom horoskope z roku 1939 tranzitovali uvedené štyri planéty siedmym domom – narúšali zahraničné partnerstvá.

(Mars prechádza cez Slnko horoskopu SR z roku 1993 a sľubuje veľa bojov, agresivity a „krčmových bitiek“ vo vládnych štruktúrach, Jupiter v konjunkcii s Uránom a Neptúnom čoby bezhraničnými liberálnymi škodcami štátu posilňuje ich deštruktívnu funkciu a v opozícii voči Marsovi radixu zaradí vláda násilie a vojenské smerovanie republiky medzi „rozvoj podporujúce právne akty“. Tranzitový horoskop Slovenského štátu z roku 1939 má takisto „militantný charakter“, cez Lunu zosobňujúcu ľud prechádza Mars, cez Jupitera v deviatom dome prechádza hranice rušiaci Neptún a v presnej opozícii voči Plutovi v prvom dome prechádza partnerským domom Saturn.)

Navyše v čase, kedy na stélium planét v Kozorožcovi stojí v kvadratúre Luna, klasifikuje WHO šírenie koronavírusu SARS-CoV-2 ako pandémiu, aj keď počet ochorení ani úmrtí nevyhovuje parametrom takejto podoby šírenia choroby. Plandémia tak nevypukla, ako to bývalo po stáročia predtým, ale bola oficiálne súkromnou svetovou organizáciou ovplyvňujúcou zdravie obyvateľstva vyhlásená. Opatrenia, ktoré sa v súvislosti s tým robili v mnohých regiónoch sveta, boli nielenže nefunkčné, ale priam kontraproduktívne. Od počiatku išlo o jasnú manipuláciu s globálnou kolektívnou psychou, čoho konečným cieľom bolo nielen zarobiť zainteresovaným jedincom obrovské financie, ale zistiť, akým formám manipulácie sú svetové masy ochotné podľahnúť. Išlo od dlhodobo dôkladne pripravovaný (dá sa povedať priam diabolský) plán na všetkých úrovniach svetovej society – politickej, ekonomickej, ideovej, psychologickej, filozofickej, …

Prvý vyhlásený prípad ochorenie bol v Slovensku zverejnený 6. marca2020, v tento deň prechádzal v horoskope SR z roku 1993 tranzitujúci Jupiter presnou opozíciou voči Marsovi radixu a tranzitový Mars presnou kvadratúrou voči Jupiterovi horoskopu zrodenia. Tento akt je teda spojený skôr s protiprávnou agresívnou aktivitou a nemá vôbec zdravotný charakter. Dosvedčuje to aj tranzit mocenského Slnka v konjunkcii s Neptúnom cez Jupitera horoskopu Slovenského štátu, a má tak protiprávny charakter. Alebo, v politicky korektnejšej verzii, charakter krivenia práva.

Dva nasledujúce roky priniesli v celom svete mnoho utrpenia. Nie azda z dôvodu následkov pôsobenia „vírusu“, ale z represií a zlých manipulačných a zdravotníckych opatrení, akým bolo napríklad u nás teroristicky vykonané celoplošné testovanie s honosným (výsmešným) názvom „Spoločná zodpovednosť“ v októbri toho roku. Protispoločenskosť a protiprávnosť akcie potvrdzujú aj planéty, Slnko je v opozícii voči Uránovi – zvýrazňuje nevyspytateľné činy vlády, Merkúr je v opozícii na Lunu – zlá komunikácia s ľudom, a obidva archetypy v T- kvadratúre voči Jupiterovi, Plutovi a Saturnovi – agresívna presvedčovacia manipulácia s masami. Za dôsledky všetkých vykonaných represií by mali organizátori niesť priamu právnu a spoločenskú zodpovednosť! A byť patrične potrestaní!

Medzitým vstúpil prvýkrát Saturn do znamenia Vodnára 22. marca 2020. Na konci marca opúšťa Kozorožca aj Mars, stretáva sa so Saturnom (konjunkcia Veľkého a Malého nešťastia!), aby podporili plandemické obmedzujúce opatrenia vlád na celom svete.

Vo chvíli zimného slnovratu 2020 sa stretávajú v presnej konjunkcii na prvom stupni Vodnára Jupiter so Saturnom, aby naznačili začiatok nového obdobia (vodnárskeho?), kedy sa problémy spoločnosti ešte tak rýchlo nevyriešia, ale budú už mať oslobodzujúci charakter, lebo mnohí prezrú a odhalia plány systému, ktoré mali byť kovidom realizované. Naznačujú nádej vstupu svetla do života spoločnosti. A zrušenie plánov.

Počas presnej konjunkcie Marsa s Uránom v tretej dekáde januára 2021, kedy vytvorili tieto planéty presnú kvadratúru na Jupitera, sa koná inaugurácia nového prezidenta a viceprezidenta USA. Je to aspekt protiprávnosti a jeho výslednicou je vystupňovanie nepredvídateľnej agresivity.

Demisia „predsedu vlády“ SR sa odohrala 30. marca 2021, „ prvoaprílový predavač vodky“ bol vymenovaný za premiéra „hlavou štátu“ 1. apríla! V oboch prípadoch je tranzitujúce Slnko (hlava štátu) alebo Slnko radixu poškodené nielen konjunkciou s Chirónom (nevyliečiteľným liečiteľom), ale aj aspektmi, naznačujúcimi vrcholnú krízu. V oboch prípadoch je obeťou poškodzovania Luna – ľud, široké masy.

Vo februári 2022 sa udeje viacero dôležitých udalostí. Predovšetkým v čase, kedy neobstojíme v skúške dospelosti, reprezentovanej stretnutím tranzitového Saturna so Saturnom radixu 1993 , čo sa udeje 8. februára, zároveň vo chvíľach, kedy prejde Mars (vojak, bojovník) deň nato cez Slnko horoskopu SR z roku 1993 a takisto cez Lunu (ľud) horoskopu z roku 1939 a Neptún je v konjunkcii so Slnkom Slovenského štátu, ratifikuje prezidentka (Slnko) dohodu o obrannej spolupráci s USA. 24. februára ukončuje WHO úspešnú akciu – plandémiu, systém ju nahrádza novým problémom – vstupom ozbrojených síl Ruska na územie Ukrajiny obývané prevažne ruským obyvateľstvom, na ktoré dlhodobo útočili ozbrojené sily vlastnej krajiny.

Aspektácia planét nemá vojenský charakter, skôr ide o „komunikačný skrat“, nakoľko Merkúr z Vodnára (Rusko) si chce vykomunikovať problémy, ktoré sa na východe krajiny hromadia od spomínaného Majdanu a obdobia po ňom po roku 2014.

Opozícia tranzitového Jupitera voči Jupiterovi radixu SR 1993 a kvadratúra Jupitera na „škodcov“ radixu spolu s opozíciou Marsa (vojak) voči Merkúrovi (dohody) bola dňa 17.marca 2023 spojená s trestuhodným činom dočasnej vlády SR, ktorá darovala Ukrajine časť protivzdušnej obrany a leteckú výzbroj v podobe 13 funkčných stíhačiek MIG-29. Zbavili sme sa tak totálne ochrany Slovenska prostredníctvom vlastnej výzbroje.

Text bol pôvodne napísaný 7.10.2011, upravený a uvedený v hlasovej podobe autorom, mirom kostelnikom v máji a začiatkom júna 2023. Nájdete ho spolu so zvukovou nahrávkou na webstránke mirokostelnik.sk

Pôvodný text bol archivovaný v pamäti autorovho počítača, odkiaľ bol „vytiahnutý“ na svetlo božie. V pôvodnom texte je priveľa astrologických odkazov, ktoré pre účely zverejnenia nie sú podstatné. Ak vás text zaujal, môžete ho sprostredkovať ďalším prípadným záujemcom.