Salus populi suprema (summa) lex

Salus populi suprema (summa) lex

Propagandisti antickej minulosti, takisto ako tí dnešní, sa predbiehali a dodnes predháňajú vo svojich prejavoch rôznymi obľúbenými frázami (pričom fráza znamená ustálený slovný zvrat, aj myšlienkovo chudobné a ošúchané slová – z latinského phrasis, frasis – slovný výrok, zvrat, fráza, čo zase vychádza z gréckeho φρασις, frasis – reč, spôsob vyjadrovania, výraz; φραζω, frazo – ukazovať, naznačovať, dávať návod, predvádzať, radiť, poukazovať, narážať na …, hovoriť o niečom, vysvetľovať, vyjavovať, prikazovať, snovať, nastražovať, strážiť, vystríhať sa, varovať sa, rozvažovať, premýšľať, zamýšľať, mať v úmysle určovať, ustanovovať, …) a bonmotmi (bon mot, fr., – vtip, vtipná poznámka, „dobré slovo“). Takže vzhľadom k širokej významovej škále hlavne gréckeho prekladu frázy by sme si mali dávať veľký pozor na to, akú frázu prečítame z pera či začujeme a úst tých, ktorým sme ochotní veriť. Lebo nimi nechcú len opätovne oznámiť, čo sa v ošúchanej podobe vrylo do našich myslí (v podobe stokrát opakovaných lží), ale priamo dávajú návody, prikazujú, snujú siete klamstiev, „sladkými“ slovami nastražujú pasce, majúc v úmysle určovať, čo je správne.

Medzi takéto „sladkasté“ frázy patrí aj tá, ktorú som uviedol v nadpise, v prvoplánovom preklade znamenajúca „blaho ľudu je najvyšším zákonom“. Stačí však trochu hlbšie popátrať po zmysle jednotlivých slov, aby sme sa dopracovali aj k iným, než kýmsi „predvoleným“ významom. Latinské slovo salus totiž neznamená len blaho, ale tiež zdravie, šťastie, úžitok, záchrana, spása, vyslobodenie, bytie, život, prospech, zdar, spasenie. Populus je tu v známom význame ľud, dav, verejnosť. Oveľa problematickejší je preklad slova suprema – posledné pocty, pohreb, smrť, testament, pozostatky (azda vo význame konečného, „najvyššieho“ riešenia?); prijateľnejšie ho preložíme zo základu supremus – najvyšší, najvrchnejší, posledný, najvznešenejší. Výraz lex prekladáme ako ustanovenie, zmluvu, podmienku zmluvy, návrh zákona, zákon, predpis, pravidlo, poriadok, normu, spôsob. Ak problematické suprema nahradíme variantom summa, konečný význam vyznie veľmi podobne, ako sme to skôr uviedli. Summa, lat. – najvyššie miesto, hlavný bod, jadro, hlavná vec, hlava, hlavná osoba, podstata, hlavný obsah, celok, súhrn, množstvo, počet, suma. Takže ak by nás chcel niekto ohúriť frázou s použitím slova suprema, mali by sme si dávať pozor na kontext jeho reči, aby konečný význam neznel v podobe, kedy je ponúkané „blaho ľudu (zároveň) jeho poslednou vôľou“.

S frázou podobného druhu ma kedysi dávno zoznámil aj môj otec, ktorý ma upozorňoval, aby som nesľuboval, čo nedokážem splniť. V šarištine jeho múdre slová zneli takto: „Ňever ňikemu, kto ci veľo śľubuje – bo ňikto ci ňeda vecej, jak on ci možem obecac!“

Nakoľko úprimne používajú toto okrídlené súslovie dnešní propagandisti, vedia len oni sami, a používajú ho podľa vlastných potrieb. Lebo napríklad hysterické výkriky, že „vakcína je sloboda, umenie, zdravie, spása, …“ boli od počiatku a sú doteraz skutočne len účelové propagandistické drísty „mocných nemocných“ a ich prisluhovačov. A takýchto, či tomu podobných hlúpostí sme sa za ostatné roky napočúvali až nadmieru!

Vždy, keď začujem takto formulované frázy, pýtam sa pochybovačne – komu sú určené? Cui bono? V čí prospech? Komu to vyhovuje? Prečo vôbec vznikli? Lebo od počiatku tuším, že budú masami poškodenými mozgomiškárením kedykoľvek použité proti nám, slobodným pochybovačom. (Vedel by som popísať takéto stretnutia so zarúškovanými spolucestujúcimi v emhadečke.)

Text bol napísaný koncom roka 2022, upravený a uvedený v hlasovej podobe autorom, mirom kostelnikom v roku 2023. Nájdete ho spolu so zvukovou nahrávkou na webstránke mirokostelnik.sk