UMB – Univerzita tretieho veku

UMB – Univerzita tretieho veku

Pekné jesenné dni prajem všetkým, čo čítajú tieto riadky. Ale, samozrejme, aj všetkým ostatným. Ako som bol svojho času uviedol, UMB otvára aj v tomto školskom roku Univerzitu tretieho veku v Poprade a budem jedným z prednášateľov, pričom študijný program sa nazýva Výživa a netradičné formy medicíny. Pre prípadných záujemcov, ktorí by sa ešte na program chceli prihlásiť, posielam tento odkaz:

https://www.umb.sk/studium/absolvent/celozivotne-vzdelavanie-umb/univerzita-tretieho-veku-pri-umb-v-banskej-bystrici/studijne-programy/

kde sa o prípadnom štúdiu dozvedia viac. Témy, ktoré nájdete v odkazoch nie sú momentálne aktuálne, budeme ich aktualizovať počas prvých sedení. Teším sa na prvé stretnutie, ktoré sa uskutoční v priestoroch UTV v Poprade dňa 30.11.2023 o 15.30