Astrologické potenciály roku 2024

Astrologické potenciály roku 2024

Solár a tranzity v roku 2024

Uvádzaný solárny horoskop nechce byť žiadnou predpoveďou toho, čo sa stane, len vyzdvihnutím možností, poskytovaných energetickým poľom, do ktorého vstupujeme od chvíle, kedy sa Slnko dostane na miesto zodiaku, na ktorom sa nachádzalo v čase vzniku SR, kedy sme sa oddelili od ČR a vstúpili už po druhýkrát na vlastnú cestu vesmírneho bytia. Aj preto budeme hovoriť o súvislostiach spojených s rokmi 1993, kedy sa „narodila“ Slovenská republika, a 1939, kedy vznikol Slovenský štát. Ten prvý nám naznačuje krátkodobejšiu cestu samostatnosťou po socialistickej skúsenosti, ten druhý má dlhodobejší kontext, ktorý si uvedomuje v trochu iných, no predsa historicky pochopiteľnných súslednostiach prvotného „dospievania“. A je len na nás, ako si s ponúknutým „energeticko-informačným materiálom“ poradíme, ako dokážeme zúročiť skúsenosti predošlých dôb, predovšetkým tridsaťročnej saturnskej etapy, ale najintenzívnejšie ostatných troch rokov.

Po prvýkrát od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 dochádza v solárnom horoskope k harmonizácii prvkov, ktoré sú v radixovom horoskope len v napäťových prepojeniach. Myslím tým hendikepované Slnko radixu, nachádzajúce sa v spodine neba (hlava štátu, vláda, štátna moc) v kvadratúre na Lunu (ľud, verejnosť, parlament) a Jupitera (spravodlivosť, súdy, klérus, lekárstvo, morálka, bankovníctvo, ťažko dokázateľné zločiny, …). K nim sa pridal aj „agresor“ Mars, dopĺňajúc konfiguráciu kardinálneho Veľkého kvadrátu (Veľkého Kríža – spomenuté planéty sú, spolu so „škodcami“ Uránom a Neptúnom, v kardinálnych znameniach Baran, Rak, Váhy, Kozorožec). Jeho prostredníctvom sme nedostali a nedostávame nič „zadarmo“, azda okrem „trápenia, ťažkostí a prekážok“. Prílišné lipnutie na istých zafixovaných algoritmoch spoločenského správania, ktoré nie sme ochotní opustiť, však môže hroziť v konečnom nezvládnutom štádiu vývinu society jej rozpadom. Ak však dokážeme my (Luna), či naši čelní predstavitelia (Slnko) obetovať svoje osobné blaho pre prospech celku, sme schopní sa vymaniť z tohto zacyklenia. Je však potrebné začať sa venovať iným kontextom, osobitým svojským postojom voči systému, aby sme dokázali urobiť krok vpred, von z tohto „kolotoča“.

V solárnom horoskope pre rok 2024 tvoria Slnko v Kozorožcovi, Luna v Panne a Jupiter v Býkovi Veľký zemský trigón. Harmonicky prúdiaca energia medzi planétami v zemských znameniach poukazuje na schopnosť stabilizácie, nie však novej konzervácie hodnôt, na ktoré sme boli doteraz „striktne viazaní“. Do hry sa totiž zapája revolucionár Urán v harmonickom spojení s Lunou, ktorý tvorí, ako spomeniem neskoršie, jednu z dôležitých dominánt horoskopu. 

Poloha Jupitera je takisto zaujímavá. Nachádza sa v dvanástom dome horoskopu, a tam sa správa ako ochranná sila, ochranný anjel, ktorý stráži naše kroky – ako na obrázku, na ktorý si pamätám z detských liet. Luna v piatom dome dbá v Panne o naše zdravie a v piatom dome sa bude chcieť postarať o zvýšenie pôrodnosti, zväčšovanie populácie. A to potrebujeme ako soľ. Kozorožcovské Slnko v deviatom dome vyzdvihuje duchovné poslanie národa, prejavené v tvorivej duchovnej sile, takisto ako schopnosť spolupracovať  a priaznivo obchodovať na medzinárodnej úrovni.

Keď som sa pozrel spätne na solárny – ročný horoskop SR pre rok 2023, vychádzajúc z času vzniku Slovenska v roku 1993, presvedčil som sa, že som v jednom rozhovore o ňom vyslovil vcelku pravdivé slová: „Bude to rok bez významnejších napätí, dramatických situácií.“ Stalo sa. Pouliční krikľúni na námestiach niektorých miest až tak veľa „spoločenskej či politickej vody“ nenamútili. Ascendent na prvom stupni Kozorožca napovedal, že sa objavia nemalé ťažkosti, zároveň naznačil, že pri ich riešení budeme mať v sebe dostatok zodpovednosti a prehryzieme sa cez ne síce s odretými ušami (mantinely nepovolia), no s vedomím, že sa posúvame dopredu, postupne kryštalizujeme. (Dôkazom kladov i záporov bolo januárové referendum, ktoré ale vyslalo signál o nastupujúcich zmenách v spoločnosti.)  Z hľadiska sabiánskych symbolov, ako ich zosumarizoval Dane Rudhyar, má tento stupeň zodiaku dôležitú signifikantnú kľúčovú myšlienku: „Moc a zodpovednosť prítomná v každom uplatnení vodcovského nároku“, teda moc viesť spoločenstvo a zaistiť mu ak už nie blahobyt, tak naisto fyzické prežitie. Bude však toto uchopenie moci z konca septembra dostatočne efektívne a zodpovedné aj v obmedzujúcich politických a mediálnych podmienkach? Lebo dovolebná verchuška bola-nebola, fungovala-nefungovala a zmeny v nej skôr naznačovali totálny úpadok. Všetky planéty v horoskope sa nachádzali v „polnočnej“ interiorizovanej polohe – v dolnej polovici horoskopu. Prekáračky bezvládnej vlády sa podieľali na našom ochudobnení vo vojenskej oblasti, vazalská úradnícka vláda rozhodovala ako rozhodovala, akurát že jej rozhodnutia nesmerovali k zlepšeniu stavu spoločnosti ani povedomia o nej. Počas roka sa v slovenských mestách aj vraždilo, no žiaden z týchto násilných aktov nevytvoril v spoločnosti podmienky pre prípadné „vzbury“. Väčšinová spoločnosť ich už prijímala s určitou apatiou, a to aj napriek mediálnemu tlaku meinstrímu. Ten už začal byť nezaujímavý (aj keď mohutne podporovaný „sponzormi“).

Demisolárny horoskop (pre druhý polrok 2023) nebol taký pokojný ako solár, poukazoval na neistoty širokých más a silnejúci vplyv klamných informácií, ťahania medových motúzov popod nosy širokých más obyvateľstva – Luna v kvadratúre na Neptúna. Sociálna rétorika Merkúra so Slnkom v konjunkcii v Rakovi a ich harmonické spojenie so Saturnom a Jupiterom, vládcom ascendentu, však získavala vplyv a úspešnosť. V „progresivistickom liberálovi“ Uránovi narastala kvadratúrou na Marsa a Venušu nadbytočná, pritom demotivujúca agresivita a rozrušovanie harmónií.

Slnko na ascendente vo Váhach počas otvorenia volebných miestností na konci septembra 2023 zdôraznilo potrebu i možnosť prejavenia silnej osobnosti,  víťaza,  ktorého úlohou bude harmonizovať spoločnosť. Zatiaľ sa zdá, že energetické dispozície horoskopu sedia, zmeny prekvapujú aj tých, čo ich očakávali, aj keď sa zdá, že stav politickej scény na začiatku roka 2024 nie je ešte celkom ustabilnený. Väčšina obyvateľov Slovenska verí, že sa to postupne, a hlavne po voľbách prezidenta skonsoliduje.

Dobre kŕmení psi síce urputne štekajú, ale rozbehnutá karavána ide ďalej, za vytýčeným cieľom.

Solárny horoskop Slovenska na rok 2024 z 1. januára 2024, 12:53 stredoeurópskeho času, má niekoľko zaujímavých charakteristík. Predovšetkým je to konfigurácia „lunárny kôš“, v ktorej hrá dôležitú úlohu sociálne orientovaná Luna, stojaca v opozitnom postavení voči ostatným archetypom – planétam v opačnej, hornej polovici horoskopu. Úlohou zoskupenie „kôš“ („vedro“) je viesť spoločnosť k sústredeniu tendencií uskutočniť veľký čin s objektívnym dopadom. Luna v Panne poukazuje na potrebu zdôrazňovať zdravie a analyzovať, racionálne a pragmaticky pristupovať k úlohám, pričom zdôrazňuje potrebu silnej prosociálnosti ich výsledkov. Ako zdôrazňuje astrológ Milan Špůrek, spomenutá konfigurácia kôš je „hnacím motorem v situaci, kdy člověk jde často sám proti všem“, pričom však môže ísť aj o uplatnenie pudu sebazáchovy. 

(Je zaujímavé si všimnúť, že silné zoskupenie štyroch planét v Panne má aj opätovne novozvolený premiér, ktorý má v znamení okrem Slnka a Pluta aj Merkúra, no a v presnej konjunkcii s Lunou soláru 2024 je jeho Urán, dôležitá planéta solárneho horoskopu. Luna jeho horoskopu v Kozorožcovi je zase v konjunkcii so Slnkom radixového horoskopu SR.)

Vládcom býčieho ascendentu solárneho horoskopu SR na rok 2024 je Venuša, ktorá tak prijíma úlohu vládcu horoskopu. 

Horoskopu chýba živel vzduchu. V znameniach Blíženci, Váhy a Vodnár nie sú žiadne dôležité body horoskopu, čo môže znamenať viacero vecí. Buď ide o to, že sa tu už toho narozprávalo dosť, možno až nadmieru a ďalších zbytočných slov nebude treba. Alebo bude mnohým chýbať schopnosť slovne argumentovať. Živel zeme je obsadený najväčším množstvom podstatných bodov, nachádzajú sa v ňom aj Ascendent a MC, takže na základe toho je možné vyzdvihnúť praktickosť krokov spoločnosti, jej zabezpečovanie a stabilizáciu. Obsadený živel ohňa (Strelec a Baran) posilňuje schopnosť zabojovať za svoju filozofiu, dva archetypy v Rybách nám dávajú na vedomie, že ani empatia a hľadanie duchovného zamerania society nám nebude cudzie.

V skoro presnej konjunkcii s ascendentom (necelého pol stupňa) je planéta Urán v harmonickej väzbe s Neptúnom, vrcholom neba (Plutom) a Lunou. Znamená to, že bude mať pre nasledujúci rok dôležitý pozitívny význam. Jeho najvýraznejšími charakteristikami pri harmonickej aspektácii je nezávislosť, originalita a jedinečnosť, neochota prispôsobiť sa uznávaným štandardným riešeniam situácií. Značí to azda, že nám poskytne možnosti rastu, ktoré  sa odlišujú od bežného priemeru systému? Urán vidí a  rozumie veci inak, než ostatné archetypy, problémy rieši „šokom“, cestou „kvantových skokov“, akoby „jasnozrivo“ videl dopredu vývoj udalostí. Búra tak zaužívané tradície, čím často vyvolá neistotu v protivníkoch, nevidiacich súvislosti, ktoré on predvída. Nielen pre tieto vlastnosti sa stal planétou revolúcií a revolucionárov. Uvidíme, ako sa budú tieto jeho vlastnosti prejavovať vo vývoji spoločnosti, ktorá si už od ním ponúkanej slobody akosi odvykla, stala sa postupne konvenčnou a komerčnou, nadmieru viazanou na „matériu“.

Vrchol neba horoskopu sa nachádza v Kozorožcovi, v konjunkcii s ním je planéta Pluto. Aj ten sa stáva pre svoju dôležitú polohu ďalšou z dominánt kozmogramu. Planétu registrujeme na hranici znamení Kozorožec – Vodnár a v novembri roku 2024 definitívne vstúpi po niekoľkých podarených pokusoch do Vodnára, ktorým bude tranzitovať až do januára 2044. Tak ako Urán, aj Pluto sa podieľa na radikálnych zmenách v spoločnosti. Keď v roku 2008 vstúpil do Kozorožca, „postaral sa“ o spustenie „krízy hodnôt“ završovanej v týchto dňoch – plne sa podieľal na radikálnych zmenách systému. Je totiž astrologickým garantom zrodenia a smrti, a opätovného znovuzrodenia, ako neodvratných fatálnych udalostí, majúcich regeneratívny, tansformačný až reformačný fénixovský charakter. Staré necháva „odumrieť“, aby následne zabezpečil vznik nového. Ním vnútené/realizované zmeny majú až obsedantný charakter, takže je veľmi ťažké, ba priam nemožné sa im vyhnúť. Udalosti, ktorých sa stáva patrónom, majú pre masy pod jeho kuratelou prerodový charakter. Zrejme to bude výrazným poslaním nielen tých, ktorí boli zvolení do vedenia štátu, ale aj zúčastnených širokých más obyvateľstva.

Vládkyňa ascendentu Venuša je v horoskope disharmonicky (kvadratúrou) spojená s vládcom vrcholu neba Saturnom. Čo môže byť dôsledkom tohto aspektu? Nebude sa to ľahko čítať a počúvať hlavne tým, čo si zvykli na istý materiálny nadštandard – býva to totiž požiadavka schudobnenia. Nejde pritom o vytvorenie stavu núdze, aj keď i to sa môže vyskytnúť. Skôr pôjde o obmedzenie požiadaviek, o vedomý stav, kedy naše chcenie bude potrebné dať do súladu s potrebami. Neobklopovať sa teda materiálnom, vecami, tým, čo chceme, ale len tým, čo potrebujeme! (Nepodľahnúť známej špirále potrieb v zmysle „čím viac vlastníš, tým viac chceš mať!“) Obmedziť tak nadspotrebu, plytvanie, zakrývať sa len takou perinou, na akú máme. My, ktorí si ešte pamätáme päťdesiate,  šesťdesiate roky, vieme, o čom hovorím. Tí starší, naši prarodičia, rodičia, vojnová a povojnová generácia toho niesli/nesú v pamäti ešte o čosi viac, lebo prežili obdobie plné odriekania, zato chuti a potreby situáciu aktívne riešiť, budovateľského nadšenia. Myslím, že my sme „čas odriekania prežili síce bez úhony“ (nie je to celkom pravda, lebo mnohým bolo nesmierne kruto ublížené), zato s istými návykmi šetrenia a uskromnenia sa, ale toto už naši nasledovníci nemôžu poznať (azda okrem tých, čo dobrovoľne alebo bez odporu, no často s podporou politiky a politikov prijali tento údel a žijú na okraji spoločnosti). Kvadratúrou spojení Saturn s Venušou soláru nám to chcú a potrebujú zdôrazniť. A tým, že sú obaja vládcami najdôležitejších bodov horoskopu – ascendentu a vrcholu neba, bude sa to zrejme dotýkať priamo povedomia, ktoré o sebe budeme vytvárať. Mocenskej pozície, ktorú zaujmeme (Venuša, vládkyňa ascendentu) na jednej strane, ale hlavne poslania, preukázanej štátnickej vážnosti (Saturn vládca vrcholu neba), čo by sme mali/musíme prijať a je to predstavované predovšetkým/nielen hlavou štátu, ale nami všetkými, celou societou. 

Venuša v siedmom dome horoskopu bude mať zrejme pomerne veľa obmedzených/obmedzujúcich možností pri udržiavaní a tvorbe vzťahov a kontaktov s blízkym aj vzdialenejším zahraničným okolím. Budeme potrebovať dôrazných diplomatov (Jupiter v Býkovi, Slnko v deviatom dome horoskopu), ktorí dokážu predstaviť Slovensko ako samostatnú integrovanú krajinu. Saturn v jedenástom dome zase môže vypomôcť s konštituovaním rovnocenných medzinárodných vzťahov. To už však bude závisieť aj od serióznej práce parlamentu, poslancov, zákonodarného zboru (koalície i opozície).

Pluto vo vrchole neba v desiatom dome predstavuje nielen masy, ale aj štátnu propagandu, schopnosť dospieť k preporodeniu – reformácii spoločnosti. Sila archetypu je väčšia, než by sme mohli čo i len tušiť, a závisí len od nás, či ju využijeme v jej pozitívnej charakteristike, alebo podľahneme jej deštruktívnemu vplyvu. Pluto vytvára v horoskope predovšetkým harmonické aspekty (s Neptúnom, Venušou a Uránom), ale s Jupiterom je spojený kvadratúrou, naznačujúcou úlohu zvládnuť mocenské boje medzi „tými najvplyvnejšími“ (vládca Olympu a olympanov, spoločenského vedomia sa sporí s temným imperátorom podsvetia, spoločenského a individuálneho nevedomia). Takže ukážme, že dokážeme zvládnuť jeho deštruktivizujúcu charakteristiku, že ho prijmeme ako spolutvorcu (spolu s Uránom) spoločenských zmien, transformačných procesov. 

Urán sa nachádza v znamení Býka, čo umožňuje slobodne prijať zmeny povedzme v oblasti používania meny (hotovostné alebo digitálne peniaze), ale nevnucovať ani jednu z foriem ako dominantnú. Zároveň naznačuje potenciál oslobodiť sa od doterajšej nadvlády monetárneho systému, alebo aspoň hľadať a nachádzať nové formy a spôsoby riešenia problémov ekonomického sveta. 

Pluto na rozhraní Kozorožca a Vodnára, do ktorého vstúpi počas roka dvakrát, pritom druhý vstup už bude viazaný na jeho tranzit znamením vzduchu do roku 2044, prízvukuje potrebu prejsť z etapy „deštrukcie starého sveta“, ktorý sme poznali už „od Márie Terézie“, do epochy vodnárskeho oslobodzovania sa od prežitých algoritmov na základe pochopenej a integrovanej zodpovednosti, kde sa bude mať možnosť „nadýchnuť čerstvého vzduchu“. 

(Uvidíme, čo sa bude v súvislosti s uvedeným tranzitom Pluta v nasledujúcich rokoch diať v Rusku, ktorého patronátnym znamením je práve Vodnár.)

Väčšina planét soláru 2024 sa nachádza nad horizontom, teda budú nápomocnými silami v spoločenskej oblasti. Pod horizontom sa nachádza len Luna (ľud) a Urán na rozhraní prvého a dvanásteho domu (oslobodzovacie zmeny). Pritom na porovnanie: v radixovom horoskope SR z roku 1993 sa všetky planéty okrem Marsa nachádzajú pod horizontom, v dolnej polovici kozmogramu. Solárny horoskop 2024 je poznačený predovšetkým účinkovaním Veľkého zemského trigónu, tvoreného Lunou v dolnej časti horoskopu s Jupiterom a Slnkom v jeho hornej dennej polovici. Nakoľko sú všetci traja účinkujúci v zemských znameniach – Luna v Panne, Jupiter v Býkovi a Slnko v Kozorožcovi, bude táto konštelácia nápomocná pri riešení hmotných, materiálnych problémov spoločnosti s potrebnou účasťou celej verejnosti. Keďže už vieme, že Slnko zastupuje v mundánnom horoskope vládcu, kráľa, prezidenta, Luna má „pod palcom“ ľud, masy, komunálne a sociálne záležitosti a Jupiter reprezentuje súdnictvo – spravodlivosť, klérus, banky, lekárstvo, vyššie vzdelanie a v harmonickej aspektácii aj ďalšie pozitíva (potreba mieru, pokoja, rastu), vidíme, že sa tento horoskop diametrálne líši od radixu 1993, v ktorom sú všetky spomenuté oblasti poškodené kvadratúrami a opozíciami. Budeme schopní „zniesť, zvládnuť“ toľko pozitivity? Napríklad prezidenta nie iba vzdelaného, ale aj prosociálneho, a nielenže dostatočne právne erudovaného, ale aj spravodlivého, túžiaceho po vzrastajúcom blahu širokých vrstiev ľudu? Budú schopné aj široké masy prijať a integrovať toľko slobody, koľko poskytuje Urán trigónom Lune?

Dôležité tranzity a  aspekty planét v roku 2024

Je dobré vedieť, aké energetické tendencie prevládajú v tom ktorom čase počas celého roka. Preto som už pred dávnymi rokmi začal písať denné horoskopy, ktoré poukazujú na kvalitu jednotlivých dní z hľadiska prevládajúcich vesmírnych energií v našich zemepisných šírkach. Takúto funkciu má aj táto časť textu, charakterizujúceho rok 2024. Podrobnejšie sa im venujem v príspevkoch „denné horoskopy“ na stránke www.mirokostelnik.sk, tiež na mojom Facebooku a na stránke www.ezofit.sk v denných horoskopoch.

Pluto prekročí hranicu Vodnára v skorých nočných hodinách 21. januára. Do konca roka si tento vstup zopakuje ešte raz po letno-jesennej retrogradite v neskorú jeseň, koncom druhej dekády novembra. Je to vstup, o ktorom sa toho veľa hovorí, píše, lebo znamená radikálnu zmenu energií, budeme ho pociťovať ako „pozadie“ všetkých udalostí nasledujúcich dvadsiatich rokov. V Kozorožcovi nechal rozpadnúť všetky „stabilné štruktúry“ spoločnosti, vo Vodnárovi ukáže možnosti, ako ich poskladať do nových paradigiem. Príkladom môžu byť pre nás udalosti z doby pred dvesto päťdesiatimi rokmi, z obdobia 1778 – 1798, kedy naposledy tranzitoval vzdušným priestorom znamenia „rebélií, revolúcií“, komunitných aktivít… A predtým sa v znamení nachádzal počas rozmáhajúcej sa reformácie v časoch vrcholnej renesancie šestnásteho storočia (1532-1553).

Nepríjemnými spojeniami planetárnych síl od začiatku roka môžu byť disharmonicky pôsobiace aspekty Marsa s ostatnými planétami (nespomínam harmonické, tie pravidelne rozoberám v hore spomínaných zdrojoch na internete). Našťastie bude väčšina z nich často vo svojej „agresivite“ pomerne ťažko postrehnuteľná, nakoľko budú mať relatívne krátke trvanie – cca tri týždne, takže sa ich deštruktívna energia nebude stíhať prejaviť naplno. Konflikty sa na základe toho rozplynú skôr, než sa stačia poriadne rozhorieť. Závisí len od nás, či im dovolíme rozvinúť sa do ničivej podoby a v takej ich umelo udržiavať. Ale aj tak tieto neharmonické energetické väzby pre istotu spomeniem, lebo v sebe nesú nebezpečenstvo deštrukcie, výbušnej agresivity alebo úplnej straty energie. Vo februári bude pôsobiť  konjunkcia Marsa s Plutom (1.2.-23.2.), v  nadväznosti na ňu sa dostane Mars do kvadratúry voči Jupiterovi (16.2.-9.3.) a následne voči Uránovi, čo bude trvať do druhej polovice marca. Hlavne plutovská konjunkcia a kvadratúra s Uránom v sebe skrývajú nepredvídateľnosť a ničivosť (konflikty, živelné pohromy, …).

V marci už vstupuje do povedomia aj skoro trojmesačná konjunkcia Jupitera s Uránom (10.3.-3.6.) v Býkovi vrcholiaca začiatkom tretej aprílovej dekády, ktorej sa zúčastnia aktívne aj Slnko, Venuša a Merkúr.

Bude na jednej strane nápomocná pri riešení problémov, ktoré sa objavili v čase pôsobenia konjunkcie Marsa so Saturnom z prvej polovice apríla. Spojenie „vládcu Olympu“ s jeho „starým otcom, Nebešťanom“ máva nezvyčajne silné kladné účinky, poskytujúce náhle a prekvapujúce príležitosti. Ponúkne dobré vhľady do budúcnosti aj možnosti, ako ich využiť k osobnému i spoločensky prospešnému rastu. Pre mnohých však môže byť táto konjunkcia nositeľom napätí, hlavne ak na zmeny nie sú pripravení a sú pre nich viac šokom než prínosom. (Podrobnejšie sa budeme spomínanej konjunkcii venovať v „uránskej“ prílohe.)

Druhú polovicu apríla ovplyvní spojenie Marsa s Neptúnom (20.4.-8.5.) v poslednej tretine Rýb, ktoré bude zároveň v harmonickej väzbe na spomínanú konjunkciu Jupitera s Uránom, takže by mohlo vo svojom energetickom poli priniesť viac prínosov, než škôd.

Koncom mája (26.5.) prechádza Jupiter do vzdušného znamenia Blíženci, odkiaľ bude našu životnú filozofiu, svetonázor budovať prostredníctvom kritického myslenia, kladením otázok a vyslovovaním pochýb, lebo vie, že len tak sa môžeme dostať ku výsledným pravdám. K ich možnému spochybňovaniu zrejme dospeje počas spresňovania  „skeptickej“ kvadratúry so Saturnom, ktorá začne účinkovať v poslednej tretine júla, zosilnie začiatkom poslednej tretiny augusta a potrvá do začiatku októbra. Keď sa Jupiter dostane do retrogradity (9.10.), zopakuje si tento neharmonický aspekt ešte raz, aj keď s menšou dôraznosťou od polovice novembra (10.11.2024- leto 2025). Je však možné, že bude výchovným činiteľom, ktorý vyvolá duchov množstva neriešených problémov a úloh, ktoré priniesli planéty v čase ich spoločného vstupu do Vodnára pred Vianocami roku 2020. Táto konjunkcia poskytovala možnosť oslobodiť sa od vzniknutých ťažkostí, no odrazila sa viac v stagnácii vývoja spojeného s plandémiou a jej spoločenskými dosahmi. Možno terajšia kvadratúra vyvolá tlak, aby sa na právnej úrovni vyriešili porušenia zákona, poškodenia dobrých mravov spoločnosti vyvolané nezákonným tlakom neoprávnených pseudoosobností na celú societu, čo v určitých formách účinkuje doteraz.

Mars sa po vstupe do Býka spojí v relatívne krátkej napäťovej kvadratúre s retrográdnym Plutom (2.6.-20.6.) a potom sa v polovici júla (5.7.-25.7.) stretne v provokatívnej konjunkcii s Uránom, do ktorej bude chcieť niečo povedať aj Merkúr, ale bude to zrejme len súbor žlčovitých „psích brechotov“ bez väčšieho účinku. Kto by si už v lete všímal zlostné výlevy zatiaľ väčšinových novinárov a verejných hovorcov bývalej garnitúry.

Následná konjunkcia Marsa s Jupiterom nebude mať veľmi priaznivé konotácie, nakoľko budú obaja kvadratúrou spojení so Saturnom (1.8.-28.8.), čo opäť prináša riziká tvrdých reakcií „pribrzdených“ provokatérov.

Mars vytvorí presnú kvadratúru s Neptúnom v prvých septembrových dňoch (23.8.-13.9.), kedy sa prípadní „bitkári“ nebudú vedieť sústrediť na určitý cieľ, čím zbytočne premrhajú množstvo síl na boj za nerealizovateľné a hmlisté ideály. 

V tom čase sa aj retrográdny Pluto na pár týždňov naposledy v našom živote vracia do Kozorožca (2.9.) a odtiaľ spresňuje dlhodobý bisextil s retrográdnym Neptúnom na konci Rýb a Uránom v Býkovi. Táto konfigurácia sa bude svojimi potenciálmi podieľať na dlhodobých pozitívnych premenách spoločnosti. Hlavne generačný sextil Pluta s Neptúnom pretrváva s istou prestávkou v rokoch 2000 – 2009 už od konca druhej svetovej vojny. Aspekt má silný duchovný a regeneračný rozmer, rodia sa v ňom generácie jedincov schopných pochopiť hlbinné súvislosti nášho účinkovania hlavne vo svete environmentu, no prináša aj možné duchovné východiská liečenia Zeme. Samozrejme, počas jeho účinkovania sa „rodí“ aj množstvo planých prorokov a koncepcií, ktoré dokážu viac zničiť, než napraviť. Poslednými „výkrikmi“ aktivistov sú kovidová plandémia a nepodarený gríndíl, ktorých hlavným cieľom je zrejme radikálne zníženie úrovne kvality života spoločnosti na celej planéte a následná depopulácia. Energia sextilového prepojenia Urána s Neptúnom je priamym opakom toho, čo títo dvaja začali „vystrájať“ v spoločnosti od „narodenia SR“. (O tom viac v prílohe.)

Od polovice októbra sa Mars stavia z posledných stupňov Raka do ničivej opozície s Plutom (17.10.-21.1.). Tento aspekt bude o to nepríjemnejší, že sa počas neho Mars zastavuje, pohybuje sa retrográdne a potom v ďalšom roku opäť direktne, takže jeho účinky pocítime až do prvej dekády mája 2025. Planetárne spojenie vytvára riziká aktivácie terajších vojenských stretov, vznik nových konfliktov v napäťových centrách sveta. Temné sadistické pudy plutokracie dostávajú prostredníctvom  ohnivo naladeného Marsa deštruktívny charakter (planéty Pluto a Mars prechádzajú v čase aspektu do znamení Vodnár a Lev). Opozícia planét býva spojená s katastrofickými udalosťami, vojnovými zápletkami, rozbíjaním mierových snáh.

Pluto teda opúšťa v noci z 19-ho na 20-ho novembra 2024 nadobro zemské znamenie, v ktorom pobudol takmer sedemnásť rokov, aby ďalších skoro dvadsať „prežil“ vo vzdušnom Vodnárovi, znamení veľkých spoločenských zmien. 

(O tranzite Pluta Vodnárom si povieme čosi viac predovšetkým z historického hľadiska v čase, kedy už bude aktuálny.)

Zatmenia a ďalšie zaujímavé udalosti na oblohe v roku 2024

Marcové polotieňové zatmenie Mesiaca vo Váhach nebudeme môcť z nášho územia pozorovať, nakoľko sa odohrá v ranných hodinách, kedy bude naša obežnica hlboko pod obzorom. 

Úplné zatmenie Slnka zaznamenáme 8.apríla, z nášho územia však nebude takisto viditeľné, lebo nastane až po západe „svetiel“ pod horizont. Viditeľné však bude na severe amerického kontinentu, pás totality prejde cez Mexiko a juhovýchod Spojených štátov. Takže i prípadný „postih“ udalosti sa bude týkať predovšetkým týchto štátov a území.

20. apríla sa počas konjunkcie priblížia k sebe Jupiter a Urán asi na pol stupňa, ale túto konjunkciu si budú môcť vychutnať len majitelia ďalekohľadov (azda postačí aj malý triéder) alebo fotoprístrojov s dobrou optikou. Urán je na hranici viditeľnosti a konjunkcii bude dominovať a presvetľovať ju Jupiter.

K presnej konjunkcii Marsa s Jupiterom dôjde 14. augusta popoludní, takže keď sa na našom území vynoria nad východný horizont asi hodinu po polnoci, uvidíme ako sa od seba začínajú pomaly vzďaľovať. No aj tak to bude úkaz niekoľko dní pred a po presnej konjunkcii veľmi spektakulárny, uvidia ho aj obyvatelia miest, kde je pomerne silný svetelný smog (vpravo do konjunkcie žiari najjasnejšia hviezda súhvezdia Býka – Aldebaran, povyše východným smerom jedna z najjasnejších hviezd severnej oblohy Capella a vpravo sa nad južný obzor dvíha žltkastý Saturn). Takže opäť dobrá príležitosť aj pre majiteľov dobrej optiky a fotografov. 

Čiastočné zatmenie Mesiaca si užijeme v druhej polovici noci 18.9., pred brieždením.

Prstencové zatmenie Slnka budú pozorovať obyvatelia Veľkonočného ostrova a štátov na juhu amerického kontinentu v oblasti Patagónie (v Čile a Argentíne) 2. októbra. 

Jeseň by mala byť spojená s ešte jedným úkazom budiacim všeobecnú pozornosť. Nad obzorom sa objaví kométa, ktorá by mala byť pozorovateľná aj voľným okom od polovice do konca októbra nízko nad západným až juhozápadným obzorom. (O tom potom.)

***

V ďalšej časti sa budeme zaoberať tranzitmi planét na horoskopy zrodenia Slovenska. Prečo hovorím o horoskopoch a nie o jednom horoskope? Lebo ich v našich búrlivých udalostiach dvadsiateho storočia máme minimálne tri. Prvým je horoskop zrodenia Česko-Slovenska 28.októbra 1918, štátu, ktorého sme boli v rôznych podobách po dlhé roky súčasťou. Ten si ako dátum narodenia uchovávajú v Česku dodnes. Druhým historickým medzníkom bol pre Slovensko vznik Slovenského štátu 14. marca 1939. Mal síce krátke trvanie, ale mnohí astrológovia, hlavne česká astrologická škola, ho uvádzajú ako jediný dátum vzniku samostatného štátu Slovensko v našich dejinách. Nech prijímame túto udalosť cez prizmu písaných dejín akokoľvek „nacionalisticky“, môžeme ho chápať v širšom historickom kontexte ako prvý horoskop samostatného Slovenska. Z tohto uhla pohľadu je potom možné/potrebné prijímať aj dlhodobé tranzity spoločenských a transsaturnských planét (hlavne Urána, Neptúna a Pluta) na radix-horoskop a ich súčasný transformatívny charakter.

Horoskop z prvého januára 1993 je ovplyvnený vývojom spoločnosti po druhej svetovej vojne, období represálií päťdesiatych rokov, traume šesťdesiateho ôsmeho, normalizácie a zmenách, ktoré nás opäť vtiahli do súkolesia spoločenských mundánnych tendencií konca dvadsiateho storočia. Zvedavému čitateľovi, ktorý by sa chcel o udalostiach systémových premien našej spoločnosti niečo dozvedieť, odporúčam siahnuť aj po iných zdrojoch, než len oficiálnych, v mnohom poznačených dobovou meinstrímovou demagógiou. 

Charakter spoločenskotvorných tendencií sa odráža v silvestrovsko-novoročnom horoskope, hlavne v kozorožcovskom stéliu Slnka a „fanatických škodcov Urána s Neptúnom“ v tesnej konjunkcii. (viď uránska príloha)

Tranzity na horoskop 1939 

Takže v širšom historickom kontexte môžeme uvažovať o uvádzaných horoskopoch v spomenutých intenciách. Pritom však nechcem byť v žiadnom prípade spoločensky tendenčný, politicky poplatný, aj keď sa zrejme ani tomu celkom nevyhnem. Každý z nás je istým spôsobom homo politicus (ale i debilicus, ako upozorňuje prognostik Petr Staněk).

Tranzitujúci Mars prechádza konjunkciou s Marsom radixu na prelome rokov 2023-24 (30.decembra 2023). Spojenie planét sa odohráva v šiestom dome horoskopu. Nakoľko v tom čase vytvára Mars zároveň kvadratúry s Neptúnom tranzitujúcim i radixovým, hrozí riziko zhoršenia zdravotného stavu populácie (alebo vyhrážok takého stavu), planetárne spojenie provokuje fanatických násilníkov do „bojových“ akcií, odboja, nekontrolovaného násilia. Zrejme sa k tomu pridá nejakým spôsobom aj vedenie štátu, nakoľko Mars vytvára zároveň skoro presnú kvadratúru aj voči Slnku radixu. Sila následkov aspektu pominie až po prechode tranzitujúceho Marsa cez radixovú Lunu horoskopu koncom januára. Konjunkciu možno prijať aj pozitívne ako činiteľa zvyšujúceho chuť zabojovať za seba na všetkých spoločenských úrovniach. (Podobnú tendenciu má aj tranzit Marsa v kvadratúre na Marsa radixového horoskopu Slovenskej republiky koncom mája a potom konjunkcie s Marsom radixu koncom prvej dekády októbra.)

Oslabenie dôrazu martického „boja“ spôsobuje kvadratúra Neptúna tranzitujúceho cez Slnko horoskopu vzniku Slovenského štátu na Marsa radixu. Celé táto tranzitová konštelácia pôsobí veľmi zneisťujúco na obe strany politického spektra, čím zároveň spôsobuje neistotu výrazne polarizovaného obyvateľstva.

Tranzitujúci Pluto v siedmom dome horoskopu vytvára voči Plutovi radixu presnú opozíciu od roku 2023 už po tretíkrát 1. januára, v tesnej následnosti za spomínaným tranzitom Marsa. Plutovská opozícia pretrvá do rokov 2026-27, pričom bude postupne slabnúť.  Transformačný/reformačný proces spoločnosti má v jej „podaní“ výrazne dlhodobý charakter. Narúša pritom oblasť vzťahov a medzinárodných partnerstiev. Upozorňuje, že je potrebné tvoriť také nové zväzky, ktoré pomôžu potrebným zmenám v spoločnosti, a nie také, ktoré by mohli vyvolať konflikty a rozklad. Dalo by sa totiž očakávať, že tie by mohli byť zákerné, hlavne u protivníkov, ktorí by chceli silou-mocou vyhrať. Netreba však voliť podobné cesty „boja“ nielen z etických dôvodov. Pri použití nečestnosti by totiž fungoval princíp zrkadlenia. Plutovský protivník býva pri svojej ničomnosti a zákernosti veľmi mocný, alebo by mohol využiť príliš mocných spolubojovníkov. A okrem toho – suverenita nikdy nebýva spojená s podlosťou!

Tranzitujúci Neptún už odchádza z opozície voči Neptúnovi radixu, ktorá sa spresňovala v niekoľkých fázach od jari 2020 do prelomu rokov 2022/23. Od jari 2022 zároveň prechádzal cez Slnko radixu viackrát, naposledy v januári 2023. Možno by bolo zaujímavé hľadať korelácie tohto tranzitu s výsledkami a dôsledkami volieb 2020 a „nepochopiteľnými iracionálnymi“ aktivitami hlavy štátu (Slnko).  

Na miesto vyprázdnené Neptúnom sa v apríli 2024 nasúka Mars, ktorý by nakrátko, zato veľmi intenzívne dokázal rozbehnúť krízy v spoločnosti a vo vedení štátu, prejavy terorizmu, nakoľko sa fanatické militantné skupiny chcú dostať k moci hoci aj prostredníctvom politických „atentátov“. Opozícia tranzitujúceho Marsa voči Neptúnovi sa môže demonštrovať katastrofickými udalosťami spojenými s vodou a inými živlami. Vnútorné politické boje môžu vyústiť do zrady, rôznych politických intríg, spôsobených slepým nadšením alebo inými sociálnymi drogami. Nič z toho by neprospelo spoločenskému a medzinárodnému povedomiu o Slovensku. Opatrenia voči spomínaným rizikám by mala vláda prijať skôr, než sa stanú akútnymi.

Pomocnou silou by pritom mohla byť konjunkcia tranzitujúceho Saturna s Jupiterom základného horoskopu, ku ktorej dôjde v tretej dekáde apríla, v dňoch okolo 23.4.2024. K presnej konjunkcii dôjde opäť v polovici augusta, to ale bude Saturn retrográdny. Do tohto spojenia sa dostane Saturn ešte raz, ale až v januári budúceho roku. Pozitívnym prínosom aspektu je príležitosť pre veľmi starostlivý, trpezlivou snahou udržiavaný spoločenský rast (Jupiter a Saturn sú spoločenskými planétami), zlepšovanie života. 

Aprílová konjunkcia tranzitujúcich Jupitera s Uránom bude mať z jedenásteho domu horoskopu len pozitívne prepojenia s radixovými Slnkom a Jupiterom, čo bude prínosom pre tvorbu rovnocenných vzťahov so štátmi vo všetkých svetových smeroch.

Vcelku vykazuje tranzitový horoskop veľa pozitív, ktoré v decembri mierne naruší Jupiter.

Tranzity na horoskop 1993 

Horoskop z roku 1993 je, ako som spomínal, výslednicou vývoja nielen od prevratu v roku 1989, ale oveľa dlhšej doby predprevratových rokov. Fanatickí predstavitelia „demokratúry“ vyrástli z podhubia socializmu druhej polovice dvadsiateho storočia v Československu (napr. chartisti) a pripojili sa k „sektárskym slniečkarskym“ tendenciám prostredníctvom stélia Slnko – Urán – Neptún v koreňovom štvrtom dome horoskopu zrodenia Slovenskej republiky prvého januára 1993. 

Mars (spolu s Merkúrom a neskôr aj Venušou) prechádza „inkriminovaným“  stéliom horoskopu vzniku SR od polovice januára do konca mesiaca. Od poslednej dekády januára vytvára zároveň opozíciu voči Marsovi radixu (23.1.- 9.2.). Tento tranzit môže byť veľmi nepríjemný svojou agresivitou, kedy posilní už spomínané tenzie spojené so Slnkom (hlava štátu) a škodcami v podobe Urána s Neptúnom, ktorých pozostatkom/výslednicou sú neomarxistické stranícke spolky prejavujúce sa predovšetkým v progresivistických podobách. Mars si zopakuje napäťové konštelácie s Marsom radixu koncom mája – kvadratúrou (aspekt postihne aj „skupinku“ v Kozorožcovi), ale takisto v prvých októbrových dňoch počas konjunkcie so svojou radixovou polohou a opozíciami voči „škodcom“ – stélia Slnko – Urán – Neptún radixu. Počas januárového tranzitu sa k nemu pridáva spomínaný Merkúr, tentoraz zrejme ešte v podobe „hovorcu“ bývalého meinstrímu.

Urán s Jupiterom, od ktorých sa všeobecne očakáva spustenie nových možností, príležitostí rozvoja,  ako sme to spomínali, vytvárajú dlhodobú kvadratúru voči Saturnovi a opozíciu na Pluta radixu. Kvadratúra na Saturna pôsobí najsilnejšie v čase od polovice februára do polovice mája, opozíciu voči radixovému Plutovi zaznamenáme od posledných marcových dní do konca mája. V tom si tranzity v horoskopoch z roku 1939 a roku 1993 protirečia.  V horoskope Slovenského štátu vychádzajú v ústrety, majú viacmenej dobroprajný charakter, v horoskope moderných postsocialistických dejín Slovenska poukazujú na protispoločenské tendencie, ktoré sa tu množia v rôznych podobách už od vzniku SR a sú reprezentované veľakrát spomínanými škodcami spoločnosti (Slnko, Urán, Neptún v okolí IC – spodiny neba horoskopu, viď uránska príloha). Zrejme sa obidve tendencie budú realizovať, každá v svojej partii („partaji“). Zároveň rastie sila trigónu Jupitera i Urána voči „škodcom“ takže aj tu sa ukazuje na možné dvojité účinkovanie archetypov, ktorí prinesú pre niekoho do života depresívne momenty, pre iných pocit oslobodenia od tlaku neprajníkov. Na tento fakt poukazuje takisto solárny horoskop republiky. Takže rok 2024 bude mať pomerne turbulentný charakter.

Mars, prichádza do opozície Urán – Pluto so svojou nošou zloby, agresivity a nenávisti od prvých júlových dní a bude ju udržiavať do konca druhej dekády júla. Urán zotrvá v tenznom aspekte voči Plutovi do roku 2026. Je však možné, že toto protistojné pôsobenie archetypov majúcich na starosti regeneračné premeny, hlavne spoločenské, budú na základe negácie negácie (jeden z dialektických zákonov) fungovať tvorivo – staré rozložia a opätovne postavia v nových konfiguráciách. Bude závisieť len od toho, ako budeme schopní zužitkovať dejinné životné skúsenosti spoločnosti, nakoľko budeme pri ich využití flexibilní, lebo sily archetypov majú prevratný charakter, a od toho sme si za tridsať rokov akosi odvykli – prejavil sa leda ak v provokatérmi vyvolaných nepokojoch (viacmenej lokálneho charakteru), nie však významne na celospoločenskej úrovni. Na takú revolúciu už zrejme nemajú organizátori akcií dostatok dotácií od bohatých sponzorov, chýba im aj dostatočná reakcia širokých más. 

Opozícia Urána a Pluta upozorňuje, že už nič nepôjde tak, ako to šlo doteraz. Hlavní aktéri zmien za tie roky dozreli. Radikálne sa mení vedomie i životné podmienky spoločnosti, dochádza k jej znovuzrodeniu! Pre tých, ktorí nie sú ochotní urobiť radikálne zmeny doterajších obmedzujúcich myšlienkových vzorcov, bude toto obdobie veľmi zaťažujúce. A nebude ich málo! Stačí len krátko nahliadnuť do médií, kde sa táto polarizácia spoločnosti neustále, a čím ďalej viac, kŕmi nenávistníkmi voči slovenskej národnej identite a suverenite. Ale to zrejme malo byť výsledkom prevratu v roku 1989. Či sa mýlim?

Novinári a meinstrímové médiá sú ovplyvňované dlhodobou kvadratúrou tranzitujúceho Neptúna na Merkúra radixu (najsilnejšie od januára 2022 do roku 2026-27), v apríli – máji toho roku  sa k Neptúnovi pridáva agresívny Mars. Médiá, hlavne tie, ktorým sa teraz hovorí väčšinové a ktoré polaritu spoločnosti neustále pumpujú svojimi nenávistnými postojmi (stačí len sledovať iné, nielen vnucované televízne a rozhlasové programy), chcú rozoštvávať ich aktivitami poškodenú spoločnosť. Lebo tá je v konečnom efekte spolutvorcom diania, nakoľko nie je ochotná/schopná pod vplyvom mozgomiškárskeho pôsobenia Neptúna, prehliadnuť za oponu hmiel vedomého klamstva. (viď príloha)

Od polovice septembra prechádza Mars opozíciou voči stéliu radixu v Kozorožcovi a stretáva sa konjunkciou s Marsom radixu od konca septembra skoro do konca októbra a potom v retrogradite a opätovne direktnom pohybe od začiatku budúceho roku. Tento tranzit je zo všetkých v tomto roku azda najnepríjemnejší práve pre dlhodobosť trvania. Mars zvyšuje na najvyššiu možnú mieru svoj energetický potenciál, ale to vyžaduje patričné vybitie. Takže o konflikty v spoločnosti zrejme ešte nebude núdza, len treba veriť, že budú mať konštruktívny zmysel. Že jeho popudy prijmeme súc poučení udalosťami ostatných rokov a nedáme sa už vyprovokovať k bezuzdnému násiliu. Budujme, neničme!

(Uránsku prílohu uvedieme dodatočne.)

Text bol napísaný v januári 2024 a uvedený autorom, mirom kostelnikom v januári 2024. Nájdete ho na webstránke mirokostelnik.sk