Uránska (neptúnska) príloha k textu o potenciáloch roku 2024

Uránska (neptúnska) príloha k textu o potenciáloch roku 2024

,,Nikto nie je tak beznádejne zotročený, ako tí, ktorí falošne veria, že sú slobodní.‘‘
Johan Wolfgang von Goethe

Dosť často sa vraciam k horoskopu SR z roku 1993, odvodzujúc od neho mnohé udalosti moderných dejín Slovenska, lebo to sme zažívali ako dobu „veľkých zmien“ Došlo k dejinným premenám, ktoré boli od začiatku založené na oklamaní nás všetkých, čo sme nepatrili medzi „zasvätených“ do dopredu dlhodobo pripravovaných aktov. Až v postupe času sa otvárali tajné šuflíky a z nich boli vyťahovaní kadejaké pravdy o dnes úspešných podnikateľoch, akým bol napríklad počas demonštrácie novembrových udalosti 1989 „usmrtený študent Martin Šmíd“, ktorého „smrť“ vyvolala búrky emócií a bola jedným zo spúšťačov „NOVEMBRA“. Dnes vieme, že pravda je kdesi inde a vtedajší poručík Štátnej bezpečnosti Ludvík Zifčák zohral svoju úlohu „mŕtvoly“ na príkaz vedenia ŠtB na jednotku. Toto klamstvo bolo len zavŕšením pripravovaného prevratu, ktorého aktéri ho chystali niekoľko rokov predtým. A ako hrozienka z koláča zbierali aj moc, ktorá podľa ich slov „ležala na chodníku“.

Ak si teda uvedomíme, že na tomto klamstve ako na „pevných, nerozborných“ základoch stojí aj vznik Slovenskej republiky, ani sa nemôžeme čudovať, že horoskop zrodenia má v sebe toľko disharmónií, o ktorých som bol písal v mnohých príspevkoch, a vo svetle osobného poznávania spoločnosti ich spomeniem aj v tomto texte. 

Azda najdramatickejším miestom polnočného horoskopu z prvého januára 1993 je spojenie planét v štvrtom, koreňovom dome, kde sa nachádzajú v rozmedzí ôsmich stupňov Slnko, Urán a Neptún, tvoriace súčasť ťažkej konštelácie zvanej Veľký Kríž. Doň sú vpletené aj ascendent a medium coeli – MC horoskopu, Jupiter v konjunkcii s ascendentom, Luna na západnom horizonte a Mars tróniaci na nočnom nebi vysoko v blízkosti vrcholu neba.

V ďalšom texte nás budú menovaní aktéri udalostí zaujímať, lebo sa priamo zúčastnili všetkých udalostí okolo takzvanej „zamatovo nežnej revolúcie“, aj toho, čo sa dialo po nej.

Pamätám sa na štrngot kľúčov pod jesennou renesančnou radnicou mesta, v ktorom som v čase prevratu riaditeľoval na kultúre. Pamätám na tváre bytostí, čo prednášali nadšene klamlivé vyhlásenia z balkóna miestnej radnice, a nedokázal som im veriť. Klamali v „priamom prenose“, ale vo frenetickom hluku štrngajúcich kľúčov, potlesku a pokrikoch si to málokto všimol. Objavili sa medzi nimi aj také „osobnosti“, o ktorých som ani netušil, že patria medzi miestnych. A zrazu z nich rástli úspešní „revolucionári“, neskorší „vápenkári“ (členovia VPN). Všetko dianie malo výrazne neptunický charakter, ale na to som prišiel až vo chvíli, keď som urobil svoje prvé horoskopy udalostí a pochopil som archetypálnu silu „podvodného a podvodníckeho božstva“. Potreboval som na to pár rokov, počas ktorých som sa vrátil po dobrých lekciách astronómie späť k jej „nehodnej sestre“ astrológii, lebo tá mi učarovala dávno dávno predtým, ešte v čase, keď som mal nejakých pätnásť, šestnásť rokov. 

Nás, „neveriacich Tomášov“ bolo v čase štrngania kľúčov na námestiach viac, ale naše hlasy boli prevalcované neptúnskym „revolučným“ vzmachom. O skutočnej podstate väčšiny klamstiev dní „novembra“ som sa dozvedel až niekoľko rokov neskôr. 

V horoskope novembrových udalostí roku 1989 hrali dôležitú úlohu Jupiter v Rakovi v opozícii voči Venuši, Saturnovi a Neptúnovi v Kozorožcovi – na socializačnej osi Rak (domov, rodina, detstvo) – Kozorožec (spoločnosť, societa, dospelosť). V Rakovi sa nachádzala tiež Luna ako konštelačná súčasť „rúčky“ jupitersko-lunárneho vedra. Neďaleko spomenutého stélia na prvých stupňoch Kozorožca už číhal na svoju príležitosť aj Urán. 

Jupiter kontra Saturn s Neptúnom

Zmietala nami neistota vplyvu opozície rozpínajúceho sa optimistického Jupitera na jednej strane a jeho náprotivku – retraktívneho, kontrolujúceho, opatrníckeho Saturna. Túžba po slobode sa striedala s túžbou držať sa známych okolností, ktoré nám poskytovali „bezpečie“. Pod vplyvom tohto aspektu sa duša chce zbaviť minulých algoritmov, zároveň sa bojí vystúpiť z vychodenej cestičky. V momente účinkovania provokácií aspektu málokto dokáže zľahka rozhodnúť, ktorý postoj má dominovať. Tieto zaťažujúce tlaky prenasledovali celú spoločnosť, samozrejme okrem „vyvolených“, ktorí už mali pripravený plán na kozmetické zmeny zriadenia. 

V prípade spomenutej opozície Jupiter – Saturn situáciu dopĺňa a skresľuje „iluzionista“ Neptún v presnej konjunkcii so Saturnom (intímne túto konjunkciu poznám, mám ju aj vo svojom osobnom horoskope v prvom dome). Tento prvok patrí medzi ťažko zvládnuteľné, pretože v nás rezonuje pocit iracionálneho racionalistu, realistického idealistu, túžiaceho po vysnenej dokonalej „skutočnosti“. Zaslepenosť extrémnym optimizmom nedovolí vidieť realitu v pravých kontúrach a farbách, nakoľko sa okolo ponúkanej šedivej historicky zdeformovanej skutočnosti vnucuje pomocou klamstva nimbus dokonalosti celého spektra dúhy (čo sa v neskoršej histórii prejaví aj v inej, zdeformovanej podobe). To je dôležitým fundamentom pre zmätok, ktorý zavládol v hlavách účastníkov masových udalostí (i tých, čo ich sledovali „na tajňáša“ z domácich obrazoviek televízorov), spojený so strachom z možných následkov nekontrolovanej eufórie z doteraz verejne nevyslovovaných hesiel, apelov „slušnosti a pravdolásky“. Už tu, na „zamatovom“ počiatku vznikli predpoklady pre naplnenie ideálov, ktoré by sme mohli nazvať jednoducho „slniečkarskymi“. Poznáme ich do dnešných dní v istých kruhoch hlavne urbánnej kaviarenskej spoločnosti. Zvyčajne objavíme „slniečkarov“ skrytých pred slnkom v prítmí uzavretých priestorov, často v zajatí( pseudo)intelektuálskych debát. Saturn v konjunkcii s Neptúnom ponúkajú pochybnosti o sebe, spoločnosti, vidinu života z horšieho (možno najhoršieho) uhla pohľadu, neistotu v to, čo je skutočné a z toho zrodený pocit strachu a nekontrolovanej úzkosti. Realita sa v nich bije s ideálom (síce vysneným, zato z ich pohľadu jediným pravdivým). 

Zaujímavým je v súvislosti so spomenutým aj fakt, že deň pred pražskými násilnými udalosťami sa odohralo niečo podobné takisto v Bratislave. Študenti sledovaní bezpečnostným zložkami prešli mestom, nechýbali ani protestné heslá proti systému, aby sa nakoniec vo večerných hodinách v pokoji rozišli. Prečo u nich nedošlo k výbuchom zlosti a agresívneho hnevu? Prečo policajti – vtedy verejná a štátna bezpečnosť – nezakročili ako v prípade sviečkovej manifestácie rok a pol predtým? Chýbal tu zrejme katalyzátor, impulz spúšťacieho mechanizmu reakcií. Bratislava zrejme nebola dopredu pripravovaná na rozbehnutie „revolúcie“. Neboli tu skoncentrovaní disidenti, chartisti, chýbal eštebák Zifčák, alias mŕtvy „študent Šmíd“. V horoskope bratislavských udalostí bola šestnásteho novembra v konjunkcii s Jupiterom materská citlivá Luna, a tá nedovolila, aby došlo k roztržkám a zraneniam detí na uliciach mesta.

Nakoniec sa zdá, že výber času na prevrat („handrový puč“) bol organizátormi zvolený zámerne na moment, ktorého kvalita bola aspektmi zdeformovaná do spomenutej podoby. Konštatovanie, že nešlo k revolučným udalostiam, ale len k prevratu, podopieram aj tým, že v horoskope absentuje živel bojového ohňa, taký typický pre skutočne revolučné udalosti. A spomenutá opozícia má skôr len charakter prehnaných (Jupiter) ilúzií a túžob (Neptún) po zmene reality (Saturn). Nakoniec ani slovo revolúcia neznamená len  boj za niečo či proti niečomu. Latinské revolutio (revolucio) sa prekladá ako valenie späť, odvaľovanie, obracanie späť, otáčanie do pôvodnej polohy, návrat, a len sekundárne ako násilný prevrat. Preto veľmi skoro sa ponovembrové dianie začalo nazývať posmešne, no s dobrou znalosťou obsahu, rekorytarizáciou – návratom „kŕmnikov“ ku korytu, niekde možno doplnených o nových stravníkov, alebo v starej zostave možno došlo k malej zmene garde. 

Uvedomujem si, že mnohí so mnou nebudú súhlasiť, ba dokonca sa v nich môže prejaviť „revolučný“odpor voči napísanému, ale môžem pokojne povedať, že vychádzam len z astrologických súvislostí, ako som im porozumel v následnosti vývinu žitých dejín.

Rodí sa nová republika

Po necelých dvoch rokoch ponovembrového politického tápania a roztržiek došlo k tomu, že Česko- Slovensko sa rozdelilo do dvoch samostatných republikových  entít. Mágia „náhody“ určila chvíľu zrodu Slovenskej republiky na azda ten najnevhodnejší (z hľadiska kozmických energií) čas polnoci na prvého januára 1993. Horoskop začiatku novej existencie Slovenska som už rozobral na iných miestach. Teraz však, s ohľadom na solárny horoskop SR na rok 2024 sa dostávajú doterajšie mnou spomenuté charakteristiky kozmogramu do trochu iného svetla. No možno ani nie, možno som len ja dozrel, aby som ho videl aj v iných súvislostiach. A možno je to všetko prepletené – nový pohľad sa splietol s novou kruto polarizovanou skutočnosťou. Nie žeby polarizácia bola pre spoločnosť pred osemdesiatym deviatym čímsi cudzím. Naša spoločnosť bola rozdelená hlavne prostredníctvom konfesijnej či straníckej príslušnosti alebo triedneho rozdelenia „beztriednej“ spoločnosti. A k tomu sa pridali komunisti a straníci, chartisti a antichartisti, rusofili a amerikanofili, prozápadniari sa stavali proti provýchodniarom. No tieto rozdielnosti neviedli v bežnom živote bežných ľudí k výrazným konfliktom (ak pritom neberiem do úvahy fanatikov, lebo i takých som poznal). Isté snahy vyvolať spory tu vždy boli. Systém potreboval aj vtedy trenice ako soľ. 

Po prevrate sa ale polarizácia stala pod vplyvom ideológov, politikov a ich mediálnych protagonistov (zaplatených poskokov, rabov) záležitosťou bežného spoločenského folklóru, módnym trendom, dôsledkom prijatých spoločenských platforiem západnej spoločnosti, ku ktorej sme sa začali podozrivo rýchlo nakláňať. Pravica a ľavica, veriaci a neverci, mečiarovci a antimečiarovci, dzurindovci a odporcovia tejto politickej úchylky, demokrati a antidemokrati, v ostatných rokoch vaxeri a antivaxeri, konšpirátori a bojovníci proti konšpiráciám, … Extrémnosť protiľahlosti názorov bola neustále prikrmovaná médiami, ktoré sa preklonili z oblasti sprostredkovávania  informácií k ich deformovanej tvorbe a až nápadnému „vnucovaniu“ podľa potrieb dobre platiacich sponzorov a donátorov.

Na aké nové spojitosti som v týchto súvislostiach došiel? Prečo chcem doplniť doterajšie výklady čímsi novým? 

Zmena paradigiem

Nuž, doba sa zmenila a paradigmy bytia globálnej society sa menia zo dňa na deň, svet sa nachádza a pohybuje v úplne iných súvislostiach, než v akých existoval pred vyše tridsiatimi rokmi, kedy sa Slovensko narodilo do novej modernej podoby. Takže i na archetypoch – planétach ako na drahokamoch boli v nových súvislostiach vybrúsené nové fazety, odhaľujúce nové odlesky a nepoznané spektrálne tóny. Zmenili sa potreby spoločnosti. Nie odrazu, ale v (ne)logickej následnosti vývoja. Ideológiu socializmu nahradila asociálna kapitalistická túžba po majetku. Kooperáciu supluje konkurencia. Racionálne potreby boli prehlušené neutíšiteľnou túžbou mať. Komfort sa stal mentálnym väzením spoločnosti. Vystúpiť z neho, oslobodiť sa je takmer nemožné, pretože smäd po kontinuálnom raste statkov vytvára hrubé,  zdanlivo nezbúrateľné steny. Tieto tendencie však majú svoje konečné hranice, výsledkom straty a ničenia zdrojov tak bude totálny krach, spoločenský systém sa zrúti. Blahobyt čoraz menšej skupiny jedincov im nedovolí urobiť čokoľvek pre záchranu ostatného ľudstva. Neuvedomujú si zrejme pri svojej „božskosti, svetovládnosti“, že prežiť dokážu len v spoločnom konštruktívnom riešení problémov celého ľudstva, vzájomnej pomoci, nútenej spolupráci, sociálnom kooperatívnom správaní, revolúcii súcitu. Samotným nikdy! V opačnom prípade apokalypsu nahradí v následnosti krokov armagedon. Upozorňoval na to už na konci dvadsiateho storočia a začiatkom nového milénia James Lovelock vo svojich štúdiách o Zemi ako živom organizme s menom Gaia. 

Zdrojom ťažkostí, ktoré sprevádzajú našu spoločnosť od zrodu Slovenskej republiky, sú teda nielen spomínané dejinné súvislosti ( historické publikácie a informácie na internete sú bohaté natoľko, že ich nemusíme a ani nepotrebujeme všetky spomínať, stačí si „zalistovať“ v informačnom materiáli), ale i to, čo môžeme nazvať energeticko – informačnou databázou chvíle „narodenia“ v podobe horoskopu. Tu sa zdá, akoby bol termín vzniku, zrodu nového štátu (nových štátov) po rozdelení, vybraný nenáhodne. Lebo žiaden znalec hermetického myslenia by nedovolil, aby bola za zakladajúci termín takého dôležitého a zložitého „organizmu“, akým štát bezpochyby je, vybraná polnočná hodina.

V štvrtom dome horoskopu sa nachádza, ako som už písal, skupina troch planét – Slnka, Urána a Neptúna, ktoré sú spojené kvadratúrou s Jupiterom na ascendente horoskopu, kvadratúrou s Lunou na descendente a opozíciou s vrcholom neba, kde sa nachádzal Mars. 

Aké je Slnko v Kozorožcovi skoro presne v hlave IV. – rohového domu? Vieme, že je predstaviteľom hlavy štátu, a od začiatku jestvovania SR cítime jeho poškodenosť, ale aj poškodzujúci vplyv. Vo vzťahu k ľudu i vláde krajiny. 

Kvadratúrou na Lunu do siedmeho domu preukazuje nesúlad so širokými vrstvami ľudu a nedostatok zmyslu pre rozvoj spoločnosti, vyvoláva zmätky a neistotu medzi obyvateľstvom. Málokedy (ak vôbec) zastupuje skutočné záujmy širokých vrstiev spoločnosti. Podieľa sa dokonca na oslabovaní demokracie, čo sme badali ako stupňujúcu tendenciu z roka na rok, z volebného obdobia na to ďalšie, ale aj na zhoršovaní krízových situácií, takže nečudo, keď účelovo polarizovaný ľud vychádzal do ulíc na protestné akcie. Poškodzujúca kvadratúra vyháňa mnohých za prácou do zahraničia, hoci aj na práce nezodpovedajúce ich kvalifikácii, do krajín, voči ktorým sa Slovensko dostáva do stavu závislosti. Zle budované zahraničné vzťahy sa stávajú postupne „sťahujúcou šnurovačkou“, a tá zabraňuje rastu a autentickému rozvoju štátu. Domáce obyvateľstvo sa stáva súčasťou západného priemyslu na vlastnej pôde – viď montážne haly automobiliek, obchodné reťazce zahraničnej proveniencie na našej pôde, kde sa miestni zamestnanci stávajú obyčajnými otročiacimi  nádenníkmi. Zlá medzinárodná politika (poškodená Luna v siedmom dome horoskopu) sa podieľa aj na tom, čo dokáže vystupňovať provokácie s Marsom, nachádzajúcim sa v opozícii s planétami štvrtého domu – teda na medzinárodných zápletkách.

S Marsom v desiatom dome sme sa v následnosti rokov viac a viac podieľali na zvyšovaní vojenských napätí. Do slnečných „kompetencií“ sa vmiešavali militaristické agresívne sily, túžiace po moci. Narastal počet atentátov, niektoré z nich sa podieľali na následných „majdanizačných atentátoch“ vládnych činiteľov. Postupne sa zvyšovalo násilie v štáte, ba v mnohých prípadoch sa prijímalo ako niečo „normálne“, čosi, čo sa stáva bežnou súčasťou života spoločnosti. Autoritárske riadenie pomáhalo v niektorých periódach vývinu udržiavať pri moci tých, ktorí chceli ovládnuť všetko a všetkých. Máme na to niekoľko žiarivých príkladov zo vzdialenejšej minulosti, ale aj z ostatných rokov. Zvyšovanie napätia malo z prípadu na prípad iné dôvody a zdanlivo iných protagonistov, no vždy bolo za nimi cítiť sily, ktoré na seba brali charakter „deus ex machina“. Veľmi rizikovo a problematicky sa do toho mnohokrát zapájala policajná moc (kukláči, vodné delá, gumové projektily, ozbrojené komandá, …).

Svet noriem

Disharmonické spojenie Slnka s Jupiterom, ale i samotná poloha poškodenej/poškodzujúcej planéty v prvom dome horoskopu poukazovala a dodnes poukazuje na škodiacich manažérov, finančníkov s ich sebeckými záujmami, ktoré môžu štát nielen poškodiť, ale doviesť ho až do bankrotu. Samozrejme tým poškodzujú morálne základy všetkých vrstiev spoločnosti, podieľajú sa na ničení tradícií. Od počiatku sa na rozklade podieľali a zúčastňujú aj náboženské denominácie a politické zoskupenia, strany, hnutia skrývajúce sa za náboženské tradície Slovenska, aj keď to veľká časť populácie nechce nielen vidieť, ale ani pripustiť. Ako azda najvypuklejšie sa javí problematické pôsobenie jupiterských právnych inštitúcií štátu. Ústava sa mení podľa potrieb nastupujúcich vládnych garnitúr, právne normy takisto a na dôležité posty nastupujú jedinci, ktorých k tomu nič neoprávňuje. Azda len voluntaristické potreby „temných síl“ z pozadia.

Vráťme sa však k štvrtému domu horoskopu. Okrem spomínaného Slnka (ktoré umožnilo rozšíriť ideu slniečkarstva) a jeho disharmonických aspektov, tam nájdeme najťažších škodcov, ktorým sa chceme trochu podrobnejšie povenovať. V širokej konjunkcii so Slnkom sa v dome nachádzajú v tesnom spojení Urán a Neptún. Obidvaja tu vystupujú od počiatočných chvíľ po narodení Slovenskej republiky v roku 1993 ako rozvratníci, záškodníci, sabotéri, diverzanti. Možno by sa niekomu zdali takéto „prívlastky“ prisilné, ale obaja v ťažkých aspektoch takto fungovali od samého začiatku. Urán v základnom negatívnom zmysle má na starosti také udalosti a prejavy, ako sú katastrofy, výbuchy, konflikty, spoločenské revolučné i anarchistické zvraty a prevraty, zničujúce omyly, objavujúce sa náhle, neočakávane, ďalej výstrednosti, odpor voči súcnu, túžbu po extrémnych inakostiach a nemravnostiach,… V Kozorožcovi sa stávajú tieto manifestácie úpornými, dotýkajúc sa pritom aj chuti zaviesť to všetko do verejného úzu spoločnosti. Cez štvrtý dom sa to všetko môže prejaviť nepokojmi v priemysle, poľnohospodárstve a celkovom hospodárskom živote spoločnosti. Urán vnáša do štátnych záležitostí neúspechy, prejavuje sa prostredníctvom stávok, zemetrasení, prírodných katastrof, …

Vedľa neho stojaci Neptún prebúdza štváčov, ktorí otravujú vnútropolitickú atmosféru ale aj celý spoločenský život, aktivizuje demagógov, štátnych úradníkov „prilepených“ celé desaťročia na svojich kancelárskych stoličkách, ktorí zvyčajne svojou „bezvývinovosťou“ poškodzujú hospodárstvo a celú spoločnosť. Pritom si ani neuvedomujeme ich skrytú „podvodnú podvodnícku neptúnsku“ silu. Neptúnska moc sa podieľa na zvyšovaní cien potravín a poľnohospodárskych výrobkov, ale zároveň na zhoršovaní ich škodlivosti tým, že ich „obohacuje“ o množstvo otravných chemických aditív, „zlepšovačov“, o vlastnostiach ktorých obyčajný človek často ani netuší. Energia archetypu sa stará o veľmi podivnú morálku v spoločnosti svojimi ilizionistickými a „kúzelníckymi“ produkciami, plnými lží, klamstiev, opojení, myšlienkového chaosu a zahmlievajúcej výstrednosti. Ovplyvňuje a necháva ovplyvniť, spôsobuje a stupňuje drogové závislosti, mnohých privádza do poblúzneného halucinačného šialenstva. Tým všetkým oslabuje tie vrstvy spoločnosti, ktoré sú už i tak oslabené spoločenským dianím, čím ich ešte viac paralyzuje a dovádza až do epidemicky chorobných stavov. V Kozorožcovi sa pritom prejavuje veľmi sebecky a ľstivo. Od vzniku republiky zrodil mnoho siekt a sektárov, posilňoval rozkolníkov, čím sa výrazne podieľal na polarizácii society.

Archetypálny zlepenec uránskeho pokrokára, liberála a progresívnej sily s neptunickým idealistom a demagógom splodil „ilúziu (Neptún) slobody (Urán) bez hraníc (Neptún)“, prelud progresu a suverenity, fanatizmus. A fanatizmus je z hľadiska jungiánskej psychológie len vytesnená pochybnosť. Pochybovanie o sebe, o svete. Deťmi týchto archetypov sú tiež fanatické, z utajovaných zdrojov dobre platené neziskovky. Spochybňovanie tradičných hodnôt ľudskej spoločnosti sa prejavili vznikom a nekontrolovaným šírením podivných ideológií, ktoré demagogicky presadzujú svoje „jediné“ pravdy. Ich predstavitelia síce zaujímajú menšinový spoločenský priestor, ale pod vplyvom rôznych klamných prehlásení sa derú do riadenia spoločnosti. Politická dualita (praví – ľaví, koalícia – opozícia) či multispektralita im to dovoľuje a vyžadovaná (prikazovaná) politická korektnosť slušnej väčšiny ich v podivných snahách a tendenciách podporuje. Na ich strane je aj ilúzia virtuálnej reality počítačov, mobilov, laptopov, ajfónov a smartfónov, s ktorou dokážu veľmi efektívne pracovať mladí mediálni mágovia všetkého druhu. Pokrok však má často vo vzťahu k používateľom jeho vymožeností veľmi retardujúcu funkciu (digitálna demencia). Hlavne vtedy, keď sa ním nechajú zneužiť!

Ochrana dedovizne

Štvrtý dom horoskopu sa vzťahuje k rodine, k pôde, poliam, záhradám, viniciam, vodným zdrojom a k potokom, riekam, jazerám. Je viazaný k dedovizni, vlasti, k životným potrebám a ich cenám, k pomeru medzi obyvateľstvom a hlavou štátu, opozícii proti vláde. Ak sa pozrieme na ktorúkoľvek z vymenovaných oblastí a nazrieme do dejín ostatných troch desiatok rokov, môžeme konštatovať, že dvojica (spolu so Slnkom trojica) škodcov urobila všetko, čo mohlo byť v ich „kompetenciách“. Pod „vplyvom“ stélia sme sa násilne (skoro) nechali klamlivou demagógiou „oslobodiť“ od vzťahu k dedičstvu predkov; dovolili sme, aby došlo k vykoreneniu hlavne mladej, najmladšej generácie Slovákov a len sme sa prizerali, ako dochádza k ich exodu do krajín západnej ilúzie. Priam sme ich tam vyháňali bez nádeje, že sa neskôr vrátia do lepšieho (Luna v siedmom dome v Baranovi). Dopustili sme, aby sa okolo nás i v nás samých šírilo násilie (Mars v desiatom dome v Rakovi), ktoré sme ospravedlňovali novými „demokratickými“ právnymi normami (Jupiter v prvom dome v Býkovi). Odišli sme od pôdy, aby sme ju nechali zdevastovať megastavbami západných firiem, vypustili sme zo zreteľa duchovné základy, na ktorých sme budovali vlastenectvo. A, žiaľ, tento vplyv sa prejavil aj na správaní sa hláv nášho štátu (Slnko, Urán, Neptún v štvrtom dome v Kozorožcovi vo výlučne disharmonických aspektoch).

Pod vplyvom niektorých tranzitov cez tento dom dochádza k prevzatiu vlády ľudom a nastoleniu demokracie. Už desiatym rokom prechádza priestorom domu koreňov Pluto. Podieľa sa na zmenách v spoločnosti, rúca staré hodnoty (Kozorožec), aby sme na „ruinách“ (duchovných, duševných) mohli začať budovať nový dom, v ktorom budeme radi bývať a žiť (nie umierať!), z ktorého nebudeme chcieť ani musieť nikam utekať, nikto ho nebude ohrozovať a neprávom nás oň oberať. Pluto spôsobuje premeny a od posledných mesiacov tohto roku už stratí svoju kozorožcovskú plutokratickú razanciu, premiestni sa do nasledujúceho znamenia, do vzdušného Vodnára. Vo štvrtom dome radixového horoskopu z roku 1993 však zostane minimálne ďalších desať rokov. Dáva nám teda dostatok času na dokončenie reformačných (transformačných) procesov. Pluto je poslednou z radu transsaturnských planét, ktoré prechádzali od zrodu republiky týmto domom, je teda na veľmi dlhý čas poslednou z planét, ktoré nás „obdarovávali“ neľahkými skúškami. Takže sa zjemní fatalita disharmonických energií, ktoré tu vládli doteraz. Na nástup nových obrodných síl ešte zostáva nejaký čas, a ten by sme mali využiť vo svetle poznania na oslobodzovanie sa od cudzích vplyvov, ktoré nám nedovolili nadýchnuť sa „čerstvého vzduchu“. Aby sme už nemuseli vnímať Urána ako silu nepredvídateľných katastrof, ale ako predstaviteľa ciest k slobode. Aby Neptún nevystupoval v úlohe klamára, zvodcu, ideového blúznivca s bezhraničným vplyvom prostredníctvom demagogických „blatiacich“ (Neptún v Kozorožcovi – zmiešanie vody a zeme) ideológií, ktoré permanentnými rýchlymi zmenami (viď v ostatných rokoch hrozba klimatizmu, kovidizmu, ekoteroristického gríndilinizmu, „lokálnych“ svetových konfliktov, nových devastujúcich epidémií , …) dovádzajú obyčajných ľudí do šialenstva neistoty, strachu, extrémov suicidality, ale aby zaujal post činovníka, čo bude rozvíjať duchovný rozmer Slovenska. Lebo merkuricko-neptunické médiá zatiaľ vytvárajú v širokom publiku závislosti horšie, než ktorékoľvek iné drogy – majú rozsiahly a masovejší vplyv. Zbaviť sa toho bude veľmi ťažké, lebo systém zatiaľ nie je schopný ponúknuť skoro žiadne plnohodnotné projekty, ktoré by devastujúce vplyvy dokázali eliminovať. A masy nie sú jednoducho ochotné zbaviť sa manipulatívneho vplyvu médií. Táto droga ich udržiava v permanentnom stave ilúzie, zdanlivého šťastia, eufórie – ale to by bolo na dlhšiu, veľmi dlhú debatu s psychológmi, antropológmi, sociológmi, politológmi a množstvom ďalších –lógov a filozofov.

Vývinové tendencie prejavené  a interpretované v tranzitových horoskopoch obdobia po vstupe SR do saturnskej dospelosti po februári 2022 poukazujú na to, že nadvláda väčšiny pomenovaných zvrhlostí sa pomaly uzatvára. Solárny horoskop a tranzity transsaturnských planét v roku 2024 dokonca dovádzajú spomenutých škodcov do stavu, kedy prestávajú škodiť, v harmonických aspektoch si/nám začínajú vychádzať v ústrety, chcú po vyše tridsiatich rokoch opäť kooperovať. A to je pre nasledujúce smerovanie spoločnosti veľmi priaznivý ukazovateľ. Stačí ich len pozorne počúvať a začať sa nimi pod vplyvom rozumu múdro riadiť. Lebo horoskop z roku 1993 našu spoločnosť svojimi disharmóniami nemal rozložiť, zhodiť do kolien, úplne paralyzovať, zato bol ťažkou školou plnou prísnych učiteľov a examinátorov. Takí však vždy prejavujú svoju prísnosť pre dobro vychovávaných. Teda nás, spoločnosť, ktorá by už mala konečne vystúpiť z vlastného tieňa do plného svetla sebauvedomenia. Spoločenského, národného. Lebo planéty neurčujú, čo sa bude diať, oni len odzrkadľujú potenciály, stav a reakcie našej individuálnej a kolektívnej duše. My sme však tým činiteľom, ktorý dokáže ponúkané potenciály využiť, použiť, zneužiť, či nechať sa nimi zneužiť, alebo sa na ne zvysoka „vykašlať“. Výber závisí len od nás.

Dovetok: V solárnom horoskope Slovenskej republiky na rok 2024 sú medzi sebou predovšetkým v harmonických väzbách: Luna, Urán, Jupiter, Neptún, Saturn, Pluto, Slnko, Mars s Merkúrom i Venuša. Teda všetky planéty! Akurát čo si ešte nedokážu vyjsť celkom v ústrety Mars s Neptúnom a Venuša so Saturnom. Prvá dvojica upozorňuje na ťažko kontrolovateľné výbuchy agresivity podnecovanej iracionálnymi chúťkami, neschopnosť postaviť sa dostatočne racionálne k otázkam vojen, tá druhá poukazuje na potrebu dokázať sa obmedziť v nadmernom honobení hmotných statkov a vedieť plnohodnotne žiť aj v chudobnejších pomeroch.

A prečo kladiem väčší dôraz na Urána, aj keď sa zdá, že Neptúna spomínam v texte častejšie? Potrebujem zvýrazniť úlohu, ktorú nadobúda dominantným postavením na ascendente solárneho horoskopu 2024. Lebo je to planéta, ktorá spolu so Saturnom nielen vládne znameniu Vodnára, do ktorého vstupuje v roku 2024 Pluto na celých dvadsať rokov, ale sa spája s oslobodzovacím procesom, ktorý má pre nás všetkých v súčasnosti podstatný význam. Vodnár je ten, ktorý nalieva z krčahu živú vodu rovnakým dielom všetkým bez rozdielu!

Text bol napísaný v januári 2024 a uvedený autorom, mirom kostelnikom v januári 2024. Nájdete ho na webstránke mirokostelnik.sk